I Akredituar

Gati për të qënë pjesë e komunitetit të studentëve

Mirë se vini te Mesdhetari


Misioni i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë është përgatitja e specialistëve dhe liderëve të spikatur për sektorin publik, privat dhe jofitimprurës dhe gjenerimi i ideve që u japin përgjigje dhe zgjidhje sfidave aktuale dhe perspektive të zhvillimit të vendit dhe rajonit. Filozofia e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë  është ndërtimi i një komuniteti mësimi dhe krijimi në të cilin respektohet, vlerësohet dhe besohet çdo pjesëtar dhe zhvillohen pritshmëri të larta për veten dhe të tjerët, nëpërmjet inspirimit, arritjeve dhe ekselencës.

New Ke një ide për biznes? Dëshiron të të financohet?  Apliko tani!

Programet tona të studimit


Numrat i thonë të gjitha


+

Programe Bachelor & Master

Profesorë me kohë të plotë
%

Mbështetje për punësim dhe internship
+

Studentë