UMSH organizon konferencen ndërkombëtare, “Shqiptarët dhe rajoni përgjatë Luftës së Madhe, (1914-1918)

Universiteti Mesdhetar i  Shqipërisë, në bashkëpunim me Universitetin e Barit si dhe me kontributin e  Institutit të Studimeve Albanologjike,organizoi konferencën  shkencore  ndërkombëtare “Shqiptarët dhe rajoni përgjatë Luftës së Madhe, (1914-1918):një shekull nga përfundimi i konfliktit të parë botëror”. Konferenca u organizua në përkujtim të një prej ngjarjeve më të rëndësishme, e njëkohësisht më dramatike, të shekullit XX, e cila shënjoi dukshëm jo vetëm epokën përgjatë së cilës u zhvillua, por dhe gjithë dinamikat politike, sociale dhe kulturore pasardhëse.  Ajo   pati qëllim analizën, trajtimin shkencor dhe mbledhjen e kontributeve kërkimore mbi një sërë tematikash  dhe ngjarjesh të kësaj periudhe.  Në këtë konference,  morën pjesë personalitete në fushën e historisë, historisë ekonomike marrëdhënieve ndërkombëtare e shkencave politike. Referuan studiues , historianë dhe diplomatë  të njohur si  Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Fatos Tarifa, Ksenofon Krisafi, përfaqësues nga Universiteti “Aldo Moro” i Barit dhe ai i Romës  Në fjalën e tij përshëndetëse, themeluesi i  Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik Prof . Dr  Anastas Angjeli, u shpreh se debati publik shkencor akademik dhe profesional për çështje të rëndësishme që lidhen me të kaluarën  dhe njëkohësisht dhe me të ardhemn e vendit dhe të rajonit, sot më shumë se në çdo periudhë tjetër është jo vetëm një detyrim qytetar për të gjithë komunitetin akademik e shkencor,  por edhe një domosdoshmëri, nevojë dhe kusht i zhvillimit dhe i progresit. Ky është një parim që udhëheq filozofinë e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë që nga themelimi i tij. Në këtë kontekst bashkëpunimi akademik dhe universitar në shkallë rajonale dhe më gjerë fiton një rëndësi të veçantë. Mënyrat për të thelluar këtë bashkëpunim në funksion të zhvillimit të mëtejshëm të rajonit janë të shumta e te ndryshme, por një nga më të mirat është zhvillimi i konferencave shkencore të cilat marrin përsipër jo vetëm të diskutojnë teza teorike por edhe të japin propozime konkrete për çështje me interes të përbashkët”, u shpreh Prof Angjeli.  Konferenca, nëpërmjet punimeve me vlerë që  ishin pjesë e paneleve , trajtoi çështje që lidhen me formimin dhe konsolidimin e strukturave shtetërore të Shqipërisë në këtë periudhë, implikimet e këtij konflikti në rajonin tonë në tërësi dhe në Europë, me diplomacinë religjioze të kësaj periudhe, me tema të historisë sociale dhe asaj ekonomike, me politikën e fuqive të mëdha të kohës  dhe me ndikimet kulturore, artistike dhe sociale që ky konflikt kishte. 

Nis Projekti i zhvillimit të sipërmarrjeve të vogla të grave në zonat ndërkufitare

Qendra "Mesdheu" e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe Qendra për Studime të Krahasuara dhe Ndërkombetare filluan zbatimin e njërit nga komponentët e projektit IPA CBC Maqedoni- Shqipëri " Projekti i zhvillimit të sipërmarrjeve të vogla të grave në zonat ndërkufitare". Projekti drejtohet nga Center for Change Mangement në Shkup.
Qendra Mesdheu dhe stafi i saj profesionist gjatë zbatimit të projektit kanë përgjegjësinë e trainimit të 50 grave e vajzave që duan të fillojnë një biznes dhe 25 gra e vajza të tjeta që tashmë kanë një biznes e duan ta zhvillojnë më tej atë. 
Profesorët e UMSH- ekspert të zhvillimit të start-up dhe re-startup, përzgjatë një viti do ti këshillojnë, ti mentorojnë gratë e vajzat në qytetin e Elbasanit deri në realizimin me sukses të biznes planeve me qëllim regjistrimin e biznesit dhe zhvillimin e planeve të investimit.
Fillon kështu një projekt i rëndësishëm në ndihmë të nismave sipërmarrëse të grave e vajzave në Elbasan për ti fuqizuar ato, ...dhe jo vetëm ekonomikisht, por realizimi i një marrëdhënie të qëndrueshme e Universitetit dhe Biznesit, që ushqehet e rritet si model zhvillimi për brezat e studentëve që studiojnë çdo ditë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.

Leksion i hapur

Me rastin e hapjes së vitit akademik 2018/2019, sot, në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, pedagogu i mirënjohur dhe anëtari më i ri i Departamentit tonë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Prof. Dr. Paskal Milo, mbajti një lectio magistralis me titull “Shqipëria dhe politika e saj e jashtme në kontekstin evropian dhe mesdhetar”. 
Nga një orë e parashikuar fillimisht, interesi i shfaqur, si dhe vëmendja treguar nga trupa e studentëve dhe pedagogëve, kaloi gjithë pritshmërinë tonë kohore.

Projekti “PEOPLE FIRST”, trajnime për studentët e UMSH në fushën e turizmitMbyllet  projekti ”PEOPLE FIRST”. Falë këtij projekti  të  (USAID) , Ambasadës  suedezë  në Shqipëri,  dhe The HeadHunter ,  Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë  dha  kontributin e tij, në ofrimin e trainimeve për profesionet që lidhen me fushën e turizmit. Në këtë mënyrë ndihmohen të rinjtë të cilët aspirojnë të punësohen në fushën e turizmit dhe në të njëjtën kohë industrisë së turizmit i ofrohen kandidatura më të formuara profesionalisht. Duke marrë parasysh nevojat që tregu i punës ka për të punësuar profesionistë me një formim të lartë mund të themi se ky projekt është një shembull pozitiv dhe që do të ketë një impakt shumë të rëndësishëm. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, ashtu sic ka bërë që prej themelimit të tij do të vazhdojë të kontribuojë dhe të mbështesë iniciativa të tilla. Turizmi është një degë me rëndësi të vecantë  për ekonominë shqiptare. Turizmi vitet e fundit është shndërruar në një prej sektorëve më dinamikë të ekonomisë së vendit me mundësi për zhvillim të mëtejshëm në vitet në vazhdim. Në të ardhmen gjithmonë e më shumë industria e turizmit do të ofrojë mundësi punësimi për të rinjtë duke kontribuar në këtë mënyrë në zhvillimin ekonomik të vendit. Për këto arsye cdo projekt që lidhet me zhvillimin e turizmit si një prej komponentëve kryesorë të një zhvillimi afatgjatë dhe të qëndrueshëm, është jo vetëm i mirëpritur por duhet mbështetur dhe promovuar.