Home > Rreth nesh > Senati akademik

Senati Akademik

 • Akademik, Prof.Dr Gudar Beqiraj (Rektor)
 • Prof.Ass.Dr Alketa Elezi
 • Prof.Ass.Dr Greta Angjeli
 • Prof.Dr Ksenofon Krisafi
 • Phd. Nevila Rama
 • Prof.Dr Adrian Civici
 • Prof.Dr. Paskal Milo
 • Prof.Ass.Dr Perparim Kabo
 • Kryetari i Kërshllit Studentor

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim