Home > Rreth nesh > Rektori dhe dekanët > Prof. ass. dr. përparim kabo

Prof. Ass. Dr. Përparim Kabo

Dekan i Fakultetit të Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike 

Prof. Ass. Dr. Përparim Kabo me një përvojë 42 vjeçare në fushën e arsimit si lektor, kërkues shkencor dhe autor librash, shpërfaq një personalitet të spikatur të jetës akademike dhe kulturore. Në punën e tij për 2 vite ka qënë këshilltar i lartë i Kryeministrit për çështjet e arsimit, shkencës, fesë dhe pakicave kombëtare. 

Ka një aktivitet të gjërë botues brenda dhe jashtë vendit si në Francë, Spanjë dhe tani së fundmi në Çeki, Hungari dhe në Itali. Ka marrë pjesë në tubime shkencore ndërkombëtare me referime brenda dhe jashtë vendit.

Është nderuar me çmimin "Aleksandri i Madh", është nderuar me çmimin e UNESCO-s.  Ka kontribute në fushën e artit dhe kulturës edhe si kritik arti. Kontributi i tij është i vlerësuar edhe në çështje të shoqërisë civile. Dallohet për prezencë aktive dhe profesionale në median e shkruar dhe atë audiovizive.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim