• Bachelor në Shkenca Ekonomike me profil: Financë Bankë dhe Kontabilitet
  • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profil: Administrim Biznesi
  • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profil: Biznes dhe Ligj
  • Bachelor në Informatikë Biznesi
  • Bachelor në Juridik
  • Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
  • Bachelor në Shkenca Politike me profil: Shkenca Politike
  • Bachelor në Shkenca Politike me profil: Administratë Publike
  • Bachelor në Studime Psikosociale