Home > Jeta sociale > Aktivitete studentore

Aktivitete Studentore

Krahas zhvillimit të procesit mësimor online në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, vijojnë edhe aktivitetet  studentore, të cilat ndiqen nga Zyra e Këshillimit të Karrierës. Studentët e këtij institucioni, me idetë dhe projektet e tyre kontribuojnë në sensibilizimin e shoqërisë për të kapërcyer vështirësi dhe shqetësime të ndryshme .
Studentët e UMSH realizojnë punime të shumta, në format: artikulli, videoje, pankarta sensibilizimi dhe letra të hapura.  Këto materiale shpërndahen drejt një publiku më të gjerë nëpërmjet faqeve online (Favebook/ Instagram) të Unversitetit Mesdhetar dhe Këshillit studentor. Të gjitha këto aktivitete ekstrakurrikulare të konceptura dhe të krijuara nga vetë studentët e UMSH-së monitorohen dhe mbështeten nga njësitë e institucionit tonë.

 

 

 

Artikulli i shkruar nga klubi studentor "Financieri Neser"(Pedagoget: Armelina Lila &Ardita Hykaj)
http://www.gazetadita.al/pak- fjale-per-driten-qe-duam-te- shohim-neser/?fbclid= IwAR1ZjJYonUdl2xqIILvrtrdwjaYy 9siYZm6xt- 7GB17h5zp1nSsEJLPvKFI

Si dhe klubi studentor “Studime Ndërkombëtare & Diplomatike”(Pedagoget Xhuljeta Krasta &Era Bucpapaj)

https://telegraf.al/ aktualitet/shqiperia-me-prane- perspektives-europiane-se- kurre-ne-kohen-me-te- cuditshme/

Mëposhtë disa reflektime 

 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim