Home > Aktivitete > Webinare

Cikli i Webinareve të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë

Nisur nga situata  e krijuar për shkak të pandemisë së koronavirusit, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë përvecc  mësimit online dhe përgjegjësisë maksimale për stafin dhe studentët, ka organizuar edhe një cikël ëebinaresh me tematika të ndryshme. Të ftuar kanë qenë perssonalitete  dhe ekspertë të fushave, ndërsa pjesëmarrës aktivë pedagogët dhe drejtuesit e UMSH.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim