Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Albert Gajo

Edukimi: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë Kontabilitet në vitin 1985, me rezultate të shkëlqyera. Master of Arts in Economics of Development në vitin 1998, pranë “Institute of Social Studies” Hagë, Hollandë. Ka punuar tre kapituj të punimit shkencor nën udhëheqjen e Prof. Dr. Jurgen Backhaouse, pranë Universitetit të Maastricht, në Hollandë, gjatë viteve 1999-2002.
Eksperienca: Bankier pranë Bankës së Shtetit Shqiptar (1985-1991). Këshilltar Ekonomik i Kryemnistrit të Shqipërisë (1992-1997). Kërkues shkencor dhe lektor pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Maastricht, Hollandë (2000-2004).
Zëvendës Ministër i Integrimit (2005-2009) dhe Zëvendës Ministër i Shëndetësisë (2009-2013). Pedagog pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, Fakulteti i Shkencave Ekonomike (2015 dhe në vazhdim). Krahas gjuhës shqipe, përdor mjaft mirë gjuhën angleze, dhe ka njohuri të gjuhës italiane.
Drejtimet e kërkimit: Financat Publike, Ekonomi Monetare, Historia e Mendimit Ekonomik.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim