Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Albert Gajo

Edukimi: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë Kontabilitet në vitin 1985, me rezultate të shkëlqyera. Master of Arts in Economics of Development në vitin 1998, pranë “Institute of Social Studies” Hagë, Hollandë. Ka punuar tre kapituj të punimit shkencor nën udhëheqjen e Prof. Dr. Jurgen Backhaouse, pranë Universitetit të Maastricht, në Hollandë, gjatë viteve 1999-2002.
Eksperienca: Bankier pranë Bankës së Shtetit Shqiptar (1985-1991). Këshilltar Ekonomik i Kryemnistrit të Shqipërisë (1992-1997). Kërkues shkencor dhe lektor pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Maastricht, Hollandë (2000-2004).
Zëvendës Ministër i Integrimit (2005-2009) dhe Zëvendës Ministër i Shëndetësisë (2009-2013). Pedagog pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, Fakulteti i Shkencave Ekonomike (2015 dhe në vazhdim). Krahas gjuhës shqipe, përdor mjaft mirë gjuhën angleze, dhe ka njohuri të gjuhës italiane.
Drejtimet e kërkimit: Financat Publike, Ekonomi Monetare, Historia e Mendimit Ekonomik.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim