Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Albert Gajo

Edukimi: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë Kontabilitet në vitin 1985, me rezultate të shkëlqyera. Master of Arts in Economics of Development në vitin 1998, pranë “Institute of Social Studies” Hagë, Hollandë. Ka punuar tre kapituj të punimit shkencor nën udhëheqjen e Prof. Dr. Jurgen Backhaouse, pranë Universitetit të Maastricht, në Hollandë, gjatë viteve 1999-2002.
Eksperienca: Bankier pranë Bankës së Shtetit Shqiptar (1985-1991). Këshilltar Ekonomik i Kryemnistrit të Shqipërisë (1992-1997). Kërkues shkencor dhe lektor pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Maastricht, Hollandë (2000-2004).
Zëvendës Ministër i Integrimit (2005-2009) dhe Zëvendës Ministër i Shëndetësisë (2009-2013). Pedagog pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”, Fakulteti i Shkencave Ekonomike (2015 dhe në vazhdim). Krahas gjuhës shqipe, përdor mjaft mirë gjuhën angleze, dhe ka njohuri të gjuhës italiane.
Drejtimet e kërkimit: Financat Publike, Ekonomi Monetare, Historia e Mendimit Ekonomik.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim