Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Konferenca 'Tranzicioni, leksione dhe perspektiva'

“Tranzicioni, leksione dhe perspektiva”, ky është titulli i konferencës në fushën e marketingut e organizuar nga University of National and World Economy, Sofie, ku Universiteti Mesdhetar i Shqiperisë është bashkëorganizator. 

Konferenca mbahet në 8 Nëntor, por afati i dërgimit të abstraktit ështe data 15 Shtator. 

Kliko këtu për faqen zyrtare të Konferencës.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

  • 60+

    Programe

  • 100+

    Profesorë

  • 3000+

    Studentë

  • 85%

    Punësim