Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Shpallen fituesit e raundit të dytë të aplikimeve në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.

Shpallen fituesit e raundit të dytë të aplikimeve në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Regjistrimi pranë sekretarisë mësimore: në datat 30 shtator- 9 tetor. Vetëm duke kryer procedurën e regjistrimit ju fitoni statusin e studentit! Kuota të limituara!

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim