Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Masteri i ri në UMSH, zhvillohet leksioni i hapur “Projektet e BE-së, aplikimi, menaxhimi dhe auditimi i tyre”

Departamenti i Administratës Publike dhe Formimit Bazë në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, në kuadrin e leksioneve të hapura për studentët e masterit profesional “ Hartim dhe Menaxhim Projektesh” mirëpriti në një leksion të hapur Znj. Dafina Beqiri, me një eksperiencë të gjatë në menaxhim projektesh dhe aktualisht drejtuese pranë Western Balkans Fund (Zyra Rajonale në Shqipëri).
Leksioni me temë “Projektet e BE-se, aplikimi, menaxhimi dhe auditimi i tyre” u zhvillua edhe me prezencën e pedagogëve dhe studenteve të masterit profesional “Auditim”.
Afrimi i Shqipërisë me BE-në dhe thithja e fondeve europiane e bën menaxherin e projekteve profesionin më të kërkuar në sektorin publik dhe privat. Duke parë trendin global dhe nevojat kombëtare Masteri Prorfesional në Hartim dhe Menaxhim Projektesh është hartuar për t'i siguruar studentëve njohuritë e nevojshme për të planifikuar, zbatuar dhe menaxhuar me sukses projekte. Menaxhimi i projekteve në institucione shtetërore, sipërmarrje dhe organizata jofitimprurese është tashmë një kusht për avancimin e suksesshëm në karrierë dhe drejtimin efektiv të çdo iniciative apo sipërmarrjeje.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim