Home > Njoftime > Njoftime të përgjithshme

Konferenca 'Politika e SHBA në Ballkanin Perëndimor'

Qëllimi i kësaj Konference është trajtimi shkencor i ridimensionimit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të politikës së jashtme në kontekstin e një sistemi ndërkombëtar gjithmonë e më shumë dinamik nga perspektiva e teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe studimeve të sigurisë. Fokusi i kësaj konference është politika e jashtme e SHBA-ve për rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Konferenca synon të bashkojë në një tryezë debati komunitetin akademik dhe kërkues të rinj si dhe
politikanë të lartë të rajonit dhe kontribues në politikbërje, për shkëmbimin e ideve dhe divulgimin e
punës së tyre kërkimore shkencore për politikën e jashtme të SHBA-ve karshi rajonit, por edhe të
gjitha aspektet e tjera të fushave ndërdisiplinare si marrëdhëniet ndërkombëtare, studimet
diplomatike, studimet historike, studimet ne fushën e të drejtës ndërkombëtare dhe studimet
ekonomike dhe politike.

Konferenca do të shërbejë për të gjithë pjesëmarrësit si një platformë për ndërlidhje, shkëmbim idesh dhe ballafaqim të punës kërkimore në një komunitet të specializuar në studimet ndërkombëtare. Konferenca nxit debatin për zhvillimet aktuale në arenën ndërkombëtare, ide, qasje dhe teori të reja, shqetësime dhe sfida në lëminë e marrëdhënieve ndërkombëtare.

28-10-2019
Ora 10:30
Vendi: HOTEL TIRANA INTERNATIONAL Tiranë

29-10-2019
Ora 09:30
Vendi: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë

Për më shumë informacion shkarkoni PDF-në bashkëngjitur.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim