Home > Rreth nesh > Bordi i administrimit

Bordi i Administrimit

Kryetar:

 • Msc. Eros Angjeli

Anëtarë:

 • Prof. Asoc. Dr. Nexhmi Dumani 
 • Prof. Dr. Ilia Kristo
 • Prof. Dr. Mirela Lika
 • Prof. Asoc. Dr. Greta Angjeli
 • Msc. Jona Marashi
 • Dr. Nikolin Pano

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim