Home > Students > Student activities

Aktivitete Studentore

Krahas zhvillimit të procesit mësimor online në të dy ciklet e studimit, Bachelor dhe Master, në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, vijojnë edhe aktivitetet  studentore, të cilat ndiqen nga Zyra e Këshillimit të Karrierës. Studentët e këtij institucioni, me idetë dhe projektet e tyre kontribuojnë në sensibilizimin e shoqërisë për të kapërcyer vështirësi dhe shqetësime të ndryshme.

Studentët e UMSH realizojnë punime të shumta, në format: artikulli, videoje, pankarta sensibilizimi dhe letra të hapura.  Këto materiale shpërndahen drejt një publiku më të gjerë nëpërmjet faqeve online (Favebook/Instagram) të Unversitetit Mesdhetar dhe Këshillit studentor. Të gjitha këto aktivitete ekstrakurrikulare të konceptura dhe të krijuara nga vetë studentët e UMSH-së monitorohen dhe mbështeten nga njësitë e institucionit tonë.

 

Artikulli i shkruar nga klubi studentor "Financieri Neser" (Pedagoget: Armelina Lila &Ardita Hykaj)

Kliko ketu!

Si dhe klubi studentor “Studime Ndërkombëtare & Diplomatike”(Pedagoget Xhuljeta Krasta &Era Bucpapaj)

Kliko ketu!

Mëposhtë disa reflektime

Dokumenta bashkëngjitur

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment