85% e studentëve që kanë përfunduar studimet te Mesdhetari janë të punësuar.

Mëso mbi praktikat tona për këshillimin e karrierës >

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Projekte

Leksionet e Hapura

Personalitete të shquara të fushave të ekonomisë, medias, drejtësisë, shkencave psikosociale, janë pjesë e leksioneve të hapura që çdo javë organizohen në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Leksionet e hapura janë një eksperiencë e shkëlqyer dhe...

Mëso më shumë

Stafi akademik

Prof.Dr Adrian Civici

Rektor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë
Lexo jetëshkrimin

Prof.Dr Ksenofon Krisafi

Shkenca Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Stafi Drejtues

Prof. Ass. Dr. Përparim Kabo

Shkenca Psikologjike, Sociale dhe Politike
Stafi Drejtues

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim