Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Studentët e UMSH në forumin "Të rinjtë dhe negociatat me BE”

Një grup studentësh të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, të degëve të studimit: shkenca politike, marrëdhënie ndërkombëtare si edhe komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun morën pjesë në forumin "Të rinjtë dhe negociatat me BE" të organizuar nga Qendra për Hapje dhe Dialog (COD - Center For Openness And Dialogue).
Të ftuar në panel ishin: znj. Megi Fino, zëvendësministre në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, z. Emilio Çika, Zv.Dekan i Fakultetit të Drejtësise dhe Shkencave Humane në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe znj. Eriola Hoxha, pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Tiranës.
Studentët pjesëmarrës u njohën specifikisht me Kapitullin 31 të Aktit Komunitar: “Politika e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes”, si edhe me disa nga arritjet dhe sfidat e shtetit shqiptar në fushën e politikës së jashtme.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim