Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Ndërkombëtarizimi, drejtuesit e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë presin delegacionin italian

Drejtuesit e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, pritën në një takim dy përfaqësues të Universitetit Luiss Guido Carli. Maria Monica Annibaldis, Këshilltare për Afrikën, Mesdheun dhe Ballkanin 
dhe  Lorenzo Valeri, Drejtor i Pasdiplomimit, u njohën nga Presidenti i UMSH-së Akademik, Prof.Dr, Anastas Angjeli me ofertën akademike të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, prioritetet për të ardhmen si dhe mundesitë e bashkëpunimit në vijim. Në takim ishte e pranishme,  Gerta Bilali, drejtoreshë e Confindustria Albania. Akademik Angjeli i njohu përfaqësuesit e Universitetit Italian, me arritjet e Universitetit Mesdhetar në kuadër të ndërkombëtarizimit ku theksoi se falë dhjetra marrëveshjeve UMSH po ofron mundësi shkembimi të stafit akademik dhe studentëve të tij. Përfaqësuesit e Universitetit Luiss Guido Carli, shprehën disponibilitet për të parë fushat dhe mundësitë e partneriteteve dhe bashkëpunimit mes dy Universiteteve.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim