Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Ndërkombëtarizimi, drejtuesit e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë presin delegacionin italian

Drejtuesit e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, pritën në një takim dy përfaqësues të Universitetit Luiss Guido Carli. Maria Monica Annibaldis, Këshilltare për Afrikën, Mesdheun dhe Ballkanin 
dhe  Lorenzo Valeri, Drejtor i Pasdiplomimit, u njohën nga Presidenti i UMSH-së Akademik, Prof.Dr, Anastas Angjeli me ofertën akademike të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, prioritetet për të ardhmen si dhe mundesitë e bashkëpunimit në vijim. Në takim ishte e pranishme,  Gerta Bilali, drejtoreshë e Confindustria Albania. Akademik Angjeli i njohu përfaqësuesit e Universitetit Italian, me arritjet e Universitetit Mesdhetar në kuadër të ndërkombëtarizimit ku theksoi se falë dhjetra marrëveshjeve UMSH po ofron mundësi shkembimi të stafit akademik dhe studentëve të tij. Përfaqësuesit e Universitetit Luiss Guido Carli, shprehën disponibilitet për të parë fushat dhe mundësitë e partneriteteve dhe bashkëpunimit mes dy Universiteteve.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim