Home > Rreth nesh > Akte ligjore

Akte Ligjore

Akte Ligjore & Vendime Akreditimi

Riakreditime :

 • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profle : Financë, Bankë dhe Kontabilitet , Administrim Biznesi, Biznes dhe Ligj, me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 68, Dt. 28.09.2018
 • Bachelor në Informatikë Biznesi me Urdhër MAS Nr. 283, dt 30.05.2016.
 • Diplomë Profesionale në Teknologji Informacioni dhe Aplikime Informatike me profile: "Specialist Rrjetesh Kompjuterike", "Teknik për Pajisje Elektronike", "Teknik për Software dhe Digjitalizim" me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 94 Dt. 16.12.2022. 
 • Bachelor në Juridik me Urdhër MAS Nr. 344 Dt. 17.09.2015.
 • Bachelor në Juridik me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 24 Dt. 03.03.2023.
 • Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 64, Dt. 28.09.2018.
 • Bachelor në Shkenca Politike e Administrative me profile : Shkenca Politike, Administratë Publike, me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 61, Dt. 28.09.2018.
 • Bachelor në Studime Psikosociale me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 61/1 Dt. 05.10.2019.
 • Master i Shkencave në Financë Bankë me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 70, Dt. 28.09.2018.
 • Master i Shkencave në Sistemet e Informacionit në Biznes me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 47, Dt. 13.07.2018.
 • Master i Shkencave në E Drejtë Civile dhe Tregtare me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 64, Dt. 05.07.2019.
 • Master i Shkencave në E Drejtë Publike me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 63, Dt. 05.07.2019.
 • Master i Shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 66/1, Dt. 01.02.2019.
 • Master i Shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 25, Dt. 03.03.2023.
 • Master i Shkencave në Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 63, Dt. 28.09.2018.
 • Master i Shkencave në Psikologji me profile: Psikologji Organizative, Psikologji Komunitare me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 67, Dt. 28.09.2018.
 • Master Profesional në Administrim Biznesi me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 62 Dt. 05.07.2019.
 • Master i Shkencave në Administrim Biznesi me profile: "Sipërmarrja dhe Inovacioni", "Marketing Shitje dhe Komunikim" me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 23 Dt. 03.03.2023.
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profile : Menaxhim Turizmi, Menaxhim Arsimi, Menaxhim Arti, Menaxhim Shëndeti, Menaxhim i Pasurisë së Paluajtshme, me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 69, Dt. 28.09.2018.
 • Master Profesional në Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 95 Dt. 16.12.2022.
 • Master Profesional në Sistemet e Informacionit në Biznes, me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 46, Dt. 13.07.2018.
 • Master Profesional në Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile : Studime Europiane, Studime Mesdhetare me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 65, Dt. 28.09.2018.
 • Master Profesional në Shkenca Politike dhe Administrative me profile : Administratë Publike, Qeverisje Vendore, Politika Sociale, me vendim Bordi i Akreditimit Nr. 62, Dt. 28.09.2018.

 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim