Home > Rreth nesh > Mesdheu education

Mesdheu Education

Mesdheu Education shpk, është krijuar për tu angazhuar në fushën e edukimit, rritjen e cilësisë dhe rritjen e kontributeve në këtë fushë.
Mesdheu Education ka si projekt parësor Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, një institucion tashmë i konsoliduar në fushën e arsimit të lartë.

Mesdheu Education ka për synim të promovojë dhe mbështesë dhe veprimtari të tjera të rëndësishme në fushën e edukimit, të kërkimit shkencor, botimeve të rëndësishme, promovimi i nismave të reja që krijojnë një mjedis solid në fushën e arsimit në Shqipëri.

Mesdheu Education gjithashtu është pjesë e projekteve të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit, me organizata, institute, institucione të arsimit të lartë, etj.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim