Home > Studimet > Diplomë profesionale > Fakulteti i informatikës

Fakulteti i Informatikës

Teknologji Informacioni dhe Aplikime Informatike me profile:

Diploma Profesionale në Teknologji Informacioni & Aplikime Informatike, me profile Specialist Rrjetesh Kompjuterike, Teknik për Pajisje Elektronike dhe Teknik për Software dhe Dixhitalizim, është strukturuar në mënyrë që tu ofrojë studentëve përvetësimin e dijeve dhe kulturës së nevojshme në fushën e teknologjisë së informacionit.

Ky program përmban të gjithë elementet e tjerë të nevojshëm, që garantojnë kalimin në mjaft sisteme të mësimit të vazhdueshëm profesional të përshtatshëm për metamorfozat e tregut të punës.

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim