Home > Ndërkombëtarizimi > Erasmus +

Erasmus + Mobility

Erasmus+ Incoming Students GUIDE in MUA

Kontakt :

International Relations& Erasmus+ Office 
Gjergj Fishta Blv, 52 1023 
Block C, Office C8 mail: [email protected] , Tel: +355695543439

Erasmus+ Institutional Coordinator
Elton Skendaj
[email protected]
Tel: +355695543439

Thirrje për Erasmus+ :

Në bazë të marrëveshjes në kuadrin e programit Erasmus+ që Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka me Giresun University në Turqi ju njoftojmë se ështe hapur thirrja për shkëmbim të stafit akademik nga Departamenti i Edukimit, Komunikimit, dhe Formimit të Kompetencave 

Të gjithë pedagogët që dëshirojnë të aplikojnë pranë Giresun University, duhet të shikojnë me kujdes lëndët që zhvillohen në programet mësimore në këtë Universitet në mënyrë që përpara se të aplikojnë, të gjejnë përputhshmërinë me lëndën që aktualisht zhvillojnë në UMSH. Kjo për arsye sepse shkëmbimi i eksperiencës do të jetë ne kuadrin e Teaching Mobility. Pedagogët e interesuar duhet të dërgojë një kërkesë me email në zyrën e marrëdhënieve me jashtë, Erasmus+, dhe projekteve në adresën [email protected] duke vendosur në subjekt aplikim Erasmus+ Giresun. Afati është deri në datën 15 prill 2024. Mobiliteti do të kryhet gjastë muajit maj 2024. 

 

Hapet thirrja për studentë të të gjitha programeve Master të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë për mobilitet studentor në kuadër të programit Erasmus + të financuar nga Komisioni Europian në një prej Universiteteve partnere të UMSH:

University of Piraeus (Pire, Greqi)

Panteion University of Social and Political Science (Athinë, Greqi)

Harokopio University (Athinë, Greqi)

University of Crete (Rethymnon, Greqi)

National and Technical University of Athens (Athinë, Greqi)

University of Macedonia (Selanik, Greqi)

Studentët e interesuar të dërgojnë një email me subject “Aplikim_Erasmus_ dhe emrin e Universitetit” në adresën [email protected]

Afati për aplikim është data 30 mars 2024.

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Fakulteti i Informatikes dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Università del Salento, Itali.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dytë, Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 15 Dhjetor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universita del Salento, Itali”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.unisalento.it/

Linku i Course Catalogue: https://www.unisalento.it/en/web/international/mobility/course-catalogue

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton stafin akademik nga Fakulteti i Informatikes dhe Departamenti  i Adminsitrim Biznesi, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim staf akademik në Bialystok University of Technology, Poloni.

Periudha e mobilitetit:  4-8 Dhjetor 2023

Afati i fundit për aplikim është data 25 Tetor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Bialystok University of Technology.

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Informatikes se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Instituto Politecnico de Braganca, Portugali.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dytë/ Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 25 Tetor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Instituto Politecnico de Braganca, Portugali”.

Linku i faqes se Universitetit: https://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb/quem-somos/escolas

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët dhe stafin akademik nga Fakulteti i Informatikes se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor dhe staf akademik në Università degli Studi dell'Aquila, Itali.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 25 Tetor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Università degli Studi dell'Aquila, Itali”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.univaq.it/en/section.php?id=8

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e sistemit Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Informatikës,  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtësisë & Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime në Universidad de Valladolid, Spain.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 20 Tetor 2023!

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në linkun përkatës: https://uvamobplus2.uva.es/publico/inicio 

Thirrja për Aplikime e shoqëruar me të gjithë informacionin e nevojshëm: https://uvamobplus2.uva.es/publico/download/16/en/Convocatoria_EN.pdf 

Linku i faqes se Universitetit: https://www.uva.es/export/sites/uva/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët ne Nivelin Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Informatikës, Fakultetit te Shkencave Ekonomike, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Kodolanyi Janos University, Hungari.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dyte 2023-2024. Afati i fundit për aplikim është data 20 Tetor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Kodolanyi Janos University, ne Hungari”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.kodolanyi.hu/en/erasmus

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës,  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtësisë & Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime në Universidad de Valladolid, Spain.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 29 Shtator 2023!

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në linkun përkatës: https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply

Thirrja për Aplikime e shoqëruar me të gjithë informacionin e nevojshëm: https://uvamobplus2.uva.es/publico/download/9/en/Convocatoria_firmada_EN.pdf

Linku i departamenteve në UVA:https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Linku i faqes se Universitetit: https://www.uva.es/export/sites/uva/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Informatikës,  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtësisë& Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në University of Rzeszów, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 10 Tetor!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ University of Rzeszów, Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.ur.edu.pl/en/home

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës,  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtësisë & Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime në University of Salento, Itali.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 13 Korrik 2023!

Aplikuesit e interesuar mund të plotësojnë dokumentet e kërkuara sipas linkut të thirrjes së hapur: https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66670809

Linku i faqes se Universitetit: https://international.unisalento.it/

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti i Shkencave Ekonomike, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Bialystok University of Technology, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Semestri i pare 2023-2024. Afati i fundit për aplikim është data 28 Qershor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Bialystok University of Technology, Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://pb.edu.pl/iro/erasmus/students/application/

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit bachelor dhe master nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Informatikës se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në University of Piraeus, Greqi.

Periudha e mobilitetit: Autumn Term 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 30 Qershor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ University of Piraeus, Greqi .

Linku i faqes se Universitetit: https://unipi.gr/unipi/en

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit bachelor te fushes Komunikim dhe Marredhenie me Publikun dhe Shkenca Politike,nga Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun, Poloni. 

Periudha e mobilitetit: Autumn Term 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data10 Qershor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universiteti i Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun, Poloni. .

Linku i faqes se Universitetit: https://wsksim.edu.pl/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët dhe stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës,  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtësisë& Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në University of Rzeszów, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 07 Qershor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ University of Rzeszów, Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.ur.edu.pl/en/home

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët dhe stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Lithuania Business University of Applied Sciences.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 07 Qershor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Lithuania Business University of Applied Sciences”.

Linku i faqes se Universitetit: https://ltvk.lt/?module=staticpages&id=177&ln=en

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e Fakultetit të Informatikës,  Fakultetit të Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtesise dhe Shkencave Humane, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në  University of Wroclaw, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 31 Maj 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ në University of Wroclaw”.

Linku i faqes se Universitetit:  https://uwr.edu.pl/

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e Fakultetit të Informatikës dhe  Fakultetit të Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në  Institutin Politeknik të Bragançës, Portugali!

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 09 Qershor 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ në Institutin Politeknik të Bragançës, Portugali!”.

Linku i faqes se Universitetit: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët dhe stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës,  Fakulteti i Shkencave Ekonomike, dhe Fakulteti i Drejtësisë& Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në University of Rzeszów, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Viti akademik 2023-2024.

Afati i fundit për aplikim është data 26 Maj 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ University of Rzeszów, Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.ur.edu.pl/en/home

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti i Shkencave Ekonomike, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Bialystok University of Technology, Poloni.

Periudha e mobilitetit: Semestri i pare 2023-2024. Afati i fundit për aplikim është data 25 Maj 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Bialystok University of Technology, Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://pb.edu.pl/iro/erasmus/students/application/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët ne Nivelin Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Informatikes dhe Departamenti i Menaxhim dhe Marketing, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Kodolanyi Janos University, Hungari.

Periudha e mobilitetit: Semestri i pare 2023-2024. Afati i fundit për aplikim është data 28 Prill 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Kodolanyi Janos University, ne Hungari”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.kodolanyi.hu/en/erasmus

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët dhe stafin akademik nga Departamenti i Informatikës dhe Departamenti i Studimeve Psikosociale me kohë të plotë se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie/trajnim në Lomza State University of Applied Sciences, në Poloni.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dytë 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 25 Janar 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Lomza State University of Applied Sciences, në Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://ansl.edu.pl/en/

 

A jeni të interesuar të kryeni një periudhë shkëmbimi në universitetet më prestigjoze të Europës? Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ju ofron studentëve të vetë këtë mundësi të shkëlqyer!

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e Nivelit Master viti i I-rë nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Institutin Politeknik të Bragançës, Portugali! Mobiliteti do të zhvillohet në semestrin e I-rë të vitit akademik 2022-2023!

https://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/general-information

Ftojmë të gjithë studentët Master Viti i I-rë të aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 20 Prill 2022!

Të gjithë studentët që dëshirojnë të aplikojnë të dërgojnë një kërkesë, duke vendosur në subjekt (shkembim studentor Aquila) me email në [email protected]

 

A jeni të interesuar të kryeni një periudhë shkëmbimi në universitetet më prestigjoze të Europës? Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ju ofron studentëve të vetë këtë mundësi të shkëlqyer!

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e Nivelit Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Informatikes, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Lithuania Business University of Applied Sciences ! Mobiliteti do të zhvillohet në semestrin e II-të të vitit akademik 2022-2023!

https://ltvk.lt/en/erasmus/

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 20 Nentor 2022!

Të gjithë studentët që dëshirojnë të aplikojnë të dërgojnë një kërkesë, duke vendosur në subjekt (shkembim studentor ) me email në [email protected]

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik me kohë të plotë nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie në South-West University "Neofit Rilski", Bullgari.

Periudha e mobilitetit: Winter Term 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 25 Nëntor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ South-West University "Neofit Rilski", Bullgari”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.swu.bg/en/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane  se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Stefan cel Mare University of Suceava – Romania.

Periudha e mobilitetit: Spring Semester 2022-2023, Mars-Qershor 2023. Afati i fundit për aplikim është data 5 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Stefan cel Mare University of Suceava – Romania”.

Linku i faqes se Universitetit: https://usv.ro/en/homepage-2021/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga Departamenti i Shkencave Politike, Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie në Çukurova University, Turqi.

Periudha e mobilitetit: Spring Semester 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 7 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Çukurova University, Turqi”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.cu.edu.tr/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane  se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor për të gjithë studentët që i përkasin cdo niveli studimor si: bachelor, master dhe studime doktorale.  Ky shkëmbim studimor ofrohet pranë Universitat Autonoma de Barcelona, Spanjë.

Periudha e mobilitetit: Spring Semester 2022-2023, Mars-Qershor 2023. Afati i fundit për aplikim është data 5 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universitat Autonoma de Barcelona”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.uab.cat/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës me kohë të plotë se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie/trajnim në Tallin University of Technology, në Estoni.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dytë 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 22 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Tallin University of Technology, në Estoni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://taltech.ee/en/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit master te vitit 1 dhe stafin akademik me kohë të plotë nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Informatikes, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor dhe mësimdhënie në University of L'Aquila, Italy.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022-2023.

Afati i fundit për aplikim është data 23 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ University of L'Aquila, Italy”

Linku i faqes se Universitetit: https://www.univaq.it/en/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit master te vitit 1-re ne profin Administrim Biznesi, nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Universita Degli Studi della Tuscia, Italy.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022-2023.

Afati i fundit për aplikim është data15 Janar 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universita Degli Studi Della Tuscia”, Italy.

Linku i faqes se Universitetit: http://www.unitus.it/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit bachelor ne profin Komunikim dhe Marredhenie me Publikun, nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun, Poloni. 

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022-2023.

Afati i fundit për aplikim është data 10 Janar 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universiteti i Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun, Poloni. .

Linku i faqes se Universitetit: https://wsksim.edu.pl/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë është aktiv në kuadrin e strategjisë së ndërkombëtarizimit. Ndërkombëtarizimi është një proces dinamik dhe nënkupton ndërveprim mes instzitucioneve, shkëmbimeve dypalëshe, etj. Nëpërmjet një zyrë tashmë të konsoliduar, UMSH ka ngritur strukturat e veta të cilat mundësojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe stafeve akademike në programin Erasmus+ të mbështetur nga Komisioni Europian.

Kështu, UMSH ka ngritur një rrjet partnerësh me të cilët bashkëpunon në rritjen e cilësisë së ndërkombëtarizimit duke nënshkruar marrëveshje “International Credit Mobility” Erasmus+ KA107. Rrjeti i universiteteve partnere shtrihet në Portugali, Itali, Poloni, Bullgari, Estoni, Greqi, Turqi, Rumani, Hungari, Spanjë, Lituani, etj. 

Disa prej universiteteve partnere Erasmus + të UMSH janë:

 • South-West University "Neofit Rilski" - Bullgari
 • Tallinn University of Technology - Estoni
 • Panteion University of Social and Political Sciences - Greqi
 • University of L'Aquila - Itali
 • University of Tuscia - Itali
 • University of Salerno - Itali
 • Lithuania Business University of Applied Sciences - Lituani
 • Mykolas Romeris University - Lituani
 • Bialystok University of Technology - Poloni
 • Jagiellonian University - Poloni
 • Kazimierz Wielki University - Poloni
 • Rzeszow University - Poloni
 • Lomza State University of Applied Sciences - Poloni
 • University of Torun - Poloni
 • University College of Enterprise and Administration in Lublin WSPA - Poloni
 • University of Wroclaw - Poloni
 • Polytechnic Institute of Braganca - Portugali
 • University Autonoma de Barcelona - Spanjё
 • Stefan cel Mare University of Suceava - Rumani
 • Cukurova University - Turqi
 • Hacettepe University - Turqi
 • Giresun University - Turqi
 • Sivas University - Turqi
 • Bolu Abbant Izzet Baysal University - Turqi
 • "Aurel Vlaicu" University of Arad - Rumani

si dhe një numër i madh universitetesh të tjera Europiane me të cilat shkëmbimet Erasmus + KA1 fillojnë në vitin akademik pasardhës.

UMSH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe ka vendosur instrumenta konkrete për zbatimin e tyre ku synohet shkëmbimi akademik, shkëmbimi i materialeve shkencore dhe pjesëmarrje të përbashkjët në konferenca shkencore, publikime të përbashkëta. Disa prejt tyre janë listuar më poshtë.

 • University of Tuscia - Itali
 • University of Applied Sciences of Tallinn – Estoni
 • Bialzstok University of Technology – Poloni
 • Polytechnic Institute of Braganca – Portugali
 • Cukurova University – Turqi
 • Aldo Moro University of Bari – Itali
 • Sigmund Freud University of Paris – France
 • University of Calabria – Itali
 • University of Bologna - Itali

Si rezultat i kësaj pune, UMSH dhe Universiteti i Tuscia, universitet publik në Itali, duke filluar nga viti akademik 2022-2023 do të lançojnë së bashku Masterin “Marketing and Quality”, i cili do të zhvillohet në të dyja universitetet ku në përfundim të të cilës studentët do të marrin diplomën nga të dyja universitetet. Ky Master do të zhvillohet në gjuhët Angleze, Shqip, dhe Italisht sipas nevojave të studentëve.

Ky bashkëpunim është edhe njëherë një tregues i qartë i punës kërkimore shkencore që realizohet në UMSH si dhe një tregues i qartë i besimit të partnerëve dhe universiteteve Europiane në atë çfarë Universiteti Mesdhetar është dhe përfaqëson.

Universiteti Mesdhetar është aktiv edhe në komponentin Erasmus+ KA2 të financuar nga Komisioni Europian në projektin U-SIA (Ndërlidhësit mes Universitetit dhe Shoqërisë në Shqipëri: Prodhimi i Përbashkët i njohurive dhe kërkimeve që kanë rëndësi. Në këtë kuadër, Komisioni Europian i besoi UMSH të udhëheqë një konsortium të madh universitetesh shqiptare dhe të huaja duke i ofruar UMSH për zbatimin e projektit një grant prej rreth 860,000 Euro. Përsësri një tregues i qartë i besimit dhe cilësisë së kërkimit shkencor në UMSH.

Universiteti Mesdhetar është gjithashtu partner në shumë pprojekte të tjera Europiane si në Erasmus + KA3 nëpërmjet projektit “Të rinj aktivë për shoqëritë që zhvillohen, programi: “Europe for citizens – EU Remembrance, etj.

 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim