Home > Ndërkombëtarizimi > Erasmus +

Erasmus + Mobility

Thirrje për Erasmus+ :

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët dhe stafin akademik nga Departamenti i Informatikës dhe Departamenti i Studimeve Psikosociale me kohë të plotë se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie/trajnim në Lomza State University of Applied Sciences, në Poloni.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dytë 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 25 Janar 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Lomza State University of Applied Sciences, në Poloni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://ansl.edu.pl/en/

 

A jeni të interesuar të kryeni një periudhë shkëmbimi në universitetet më prestigjoze të Europës? Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ju ofron studentëve të vetë këtë mundësi të shkëlqyer!

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e Nivelit Master viti i I-rë nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Institutin Politeknik të Bragançës, Portugali! Mobiliteti do të zhvillohet në semestrin e I-rë të vitit akademik 2022-2023!

https://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/general-information

Ftojmë të gjithë studentët Master Viti i I-rë të aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 20 Prill 2022!

Të gjithë studentët që dëshirojnë të aplikojnë të dërgojnë një kërkesë, duke vendosur në subjekt (shkembim studentor Aquila) me email në [email protected]

 

A jeni të interesuar të kryeni një periudhë shkëmbimi në universitetet më prestigjoze të Europës? Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ju ofron studentëve të vetë këtë mundësi të shkëlqyer!

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët e Nivelit Bachelor dhe Master nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Informatikes, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Lithuania Business University of Applied Sciences ! Mobiliteti do të zhvillohet në semestrin e II-të të vitit akademik 2022-2023!

https://ltvk.lt/en/erasmus/

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 20 Nentor 2022!

Të gjithë studentët që dëshirojnë të aplikojnë të dërgojnë një kërkesë, duke vendosur në subjekt (shkembim studentor ) me email në [email protected]

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik me kohë të plotë nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie në South-West University "Neofit Rilski", Bullgari.

Periudha e mobilitetit: Winter Term 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 25 Nëntor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ South-West University "Neofit Rilski", Bullgari”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.swu.bg/en/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane  se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Stefan cel Mare University of Suceava – Romania.

Periudha e mobilitetit: Spring Semester 2022-2023, Mars-Qershor 2023. Afati i fundit për aplikim është data 5 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Stefan cel Mare University of Suceava – Romania”.

Linku i faqes se Universitetit: https://usv.ro/en/homepage-2021/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga Departamenti i Shkencave Politike, Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie në Çukurova University, Turqi.

Periudha e mobilitetit: Spring Semester 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 7 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Çukurova University, Turqi”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.cu.edu.tr/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentët nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane  se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor për të gjithë studentët që i përkasin cdo niveli studimor si: bachelor, master dhe studime doktorale.  Ky shkëmbim studimor ofrohet pranë Universitat Autonoma de Barcelona, Spanjë.

Periudha e mobilitetit: Spring Semester 2022-2023, Mars-Qershor 2023. Afati i fundit për aplikim është data 5 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universitat Autonoma de Barcelona”.

Linku i faqes se Universitetit: https://www.uab.cat/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë stafin akademik nga Fakulteti i Informatikës me kohë të plotë se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim mësimdhënie/trajnim në Tallin University of Technology, në Estoni.

Periudha e mobilitetit: Semestri i dytë 2022-2023. Afati i fundit për aplikim është data 22 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Tallin University of Technology, në Estoni”.

Linku i faqes se Universitetit: https://taltech.ee/en/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit master te vitit 1 dhe stafin akademik me kohë të plotë nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Fakulteti i Informatikes, se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor dhe mësimdhënie në University of L'Aquila, Italy.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022-2023.

Afati i fundit për aplikim është data 23 Dhjetor 2022!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ University of L'Aquila, Italy”

Linku i faqes se Universitetit: https://www.univaq.it/en/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit master te vitit 1-re ne profin Administrim Biznesi, nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Universita Degli Studi della Tuscia, Italy.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022-2023.

Afati i fundit për aplikim është data15 Janar 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universita Degli Studi Della Tuscia”, Italy.

Linku i faqes se Universitetit: http://www.unitus.it/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë njofton të gjithë studentet e nivelit bachelor ne profin Komunikim dhe Marredhenie me Publikun, nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane se në kuadër të programit Erasmus+ të financuar nga Komisioni Europian, hapet thirrja për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun, Poloni. 

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022-2023.

Afati i fundit për aplikim është data 10 Janar 2023!

Aplikuesit duhet të dërgojnë një kërkesë me email në [email protected] për të marrë dokumentacionin për aplikim me subjekt “Aplikim Erasmus+ Universiteti i Akademisë së Kulturës Sociale dhe Mediatike, në Torun, Poloni. .

Linku i faqes se Universitetit: https://wsksim.edu.pl/

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë është aktiv në kuadrin e strategjisë së ndërkombëtarizimit. Ndërkombëtarizimi është një proces dinamik dhe nënkupton ndërveprim mes instzitucioneve, shkëmbimeve dypalëshe, etj. Nëpërmjet një zyrë tashmë të konsoliduar, UMSH ka ngritur strukturat e veta të cilat mundësojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe stafeve akademike në programin Erasmus+ të mbështetur nga Komisioni Europian.

Kështu, UMSH ka ngritur një rrjet partnerësh me të cilët bashkëpunon në rritjen e cilësisë së ndërkombëtarizimit duke nënshkruar marrëveshje “International Credit Mobility” Erasmus+ KA107. Rrjeti i universiteteve partnere shtrihet në Portugali, Itali, Poloni, Bullgari, Estoni, Greqi, Turqi, Rumani, Hungari, Spanjë, Lituani, etj. 

Disa prej universiteteve partnere Erasmus + të UMSH janë:

 • University of Tuscia – Itali
 • Panteion University of Athens – Greqi
 • Rzeszow University – Poloni
 • Jagellonian University – Poloni
 • Bialystok University of Technology – Poloni
 • Tallin University of Technology – Estoni
 • Sothwest Rilski University – Bullgari
 • University of Suceava – Rumani
 • University of Aquila – Itali
 • Cukurova University – Turqi
 • Instituto Politechnico di Braganca – Portugali
 • Kazimerz Wielki University – Poloni
 • Business University WSPA Lublin – Poloni
 • University of Valladolid – Spanjë
 • University of Salento – Itali
 • Hacettepe University – Turqi

si dhe një numër i madh universitetesh të tjera Europiane me të cilat shkëmbimet Erasmus + KA1 fillojnë në vitin akademik pasardhës.

UMSH ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe ka vendosur instrumenta konkrete për zbatimin e tyre ku synohet shkëmbimi akademik, shkëmbimi i materialeve shkencore dhe pjesëmarrje të përbashkjët në konferenca shkencore, publikime të përbashkëta. Disa prejt tyre janë listuar më poshtë.

 • University of Tuscia - Itali
 • University of Applied Sciences of Tallinn – Estoni
 • Bialzstok University of Technology – Poloni
 • Polytechnic Institute of Braganca – Portugali
 • Cukurova University – Turqi
 • Aldo Moro University of Bari – Itali
 • Sigmund Freud University of Paris – France
 • University of Calabria – Itali
 • University of Bologna - Itali

Si rezultat i kësaj pune, UMSH dhe Universiteti i Tuscia, universitet publik në Itali, duke filluar nga viti akademik 2022-2023 do të lançojnë së bashku Masterin “Marketing and Quality”, i cili do të zhvillohet në të dyja universitetet ku në përfundim të të cilës studentët do të marrin diplomën nga të dyja universitetet. Ky Master do të zhvillohet në gjuhët Angleze, Shqip, dhe Italisht sipas nevojave të studentëve.

Ky bashkëpunim është edhe njëherë një tregues i qartë i punës kërkimore shkencore që realizohet në UMSH si dhe një tregues i qartë i besimit të partnerëve dhe universiteteve Europiane në atë çfarë Universiteti Mesdhetar është dhe përfaqëson.

Universiteti Mesdhetar është aktiv edhe në komponentin Erasmus+ KA2 të financuar nga Komisioni Europian në projektin U-SIA (Ndërlidhësit mes Universitetit dhe Shoqërisë në Shqipëri: Prodhimi i Përbashkët i njohurive dhe kërkimeve që kanë rëndësi. Në këtë kuadër, Komisioni Europian i besoi UMSH të udhëheqë një konsortium të madh universitetesh shqiptare dhe të huaja duke i ofruar UMSH për zbatimin e projektit një grant prej rreth 860,000 Euro. Përsësri një tregues i qartë i besimit dhe cilësisë së kërkimit shkencor në UMSH.

Universiteti Mesdhetar është gjithashtu partner në shumë pprojekte të tjera Europiane si në Erasmus + KA3 nëpërmjet projektit “Të rinj aktivë për shoqëritë që zhvillohen, programi: “Europe for citizens – EU Remembrance, etj.

 

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim