Home > Ndërkombëtarizimi > Erasmus +

Erasmus + Mobility

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë është aktiv në kuadrin e strategjisë së ndërkombëtarizimit. Nëpërmjet një zyrë tashmë të konsoliduar, UMSH ka ngritur strukturat e veta të cilat mundësojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe stafeve akademike në programin Erasmus+ të mbështetur nga Komisioni Europian. 

Kështu, UMSH ka ngritur një rrjet partnerësh me të cilët bashkëpunon në rritjen e cilësisë së ndëlrkombëtarizimit duke nënshkruar marrëveshje “International Credit Mobility” Erasmus+ KA107. Rrjeti i universiteteve partnere shtrihet nga Portugalia, Italia, Poloni, Bullgari, Estoni, Greqi, Turqi, Rumani, Hungari.

Aktualisht, studentë nga Universiteti Mesdhetar janë duke kryer shkëmbime Erasmus + në Itali, Poloni, Greqi. Të gjitha shpenzimet e tyre mbulohen nga programi Erasmus + me anë të një burse prej 850 euro/muaj. Po kështu, falë programit Erasmus+ rreth 20 pedagogë nga UMSH do të japin mësim në universitetet partnere në Europë si dhe një numër i madh pedagogësh të huaj mbërrijnë çdo vit në UMSH me anë të programit Erasmus + për të dhënë mësim. 

Disa prej universiteteve partnere Erasmus + të UMSH janë:

1. University of Tuscia – Itali
2. Panteion University of Athens – Greqi
3. Rzeszoë University – Poloni
4. Jagellonian University – Poloni
5. Bialystok University of Technology – Poloni
6. Tallin University of Technology – Estoni
7. Sothëest Rilski University – Bullgari
8. University of Suceava – Rumani 
9. University of Aquila – Itali 
10. Cukurova University – Turqi
11. Instituto Politechnico di Braganca – Portugali 
12. Kazimerz Ëielki University – Poloni
13. Business University ËSPA Lublin – Poloni 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim