Home > Kërkimi shkencor > Konferenca shkencore

International Scientific Conference with the topic “Current challenges of the judiciary system in Albania and democratization processes.”

Mediterranean University of Albania

Call for Papers - Visit Website

The Mediterranean University of Albania, in cooperation with the University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, University of Tuscia, Viterbo, Italy, University of Aldo Moro Bari, Italy, Aleksandër Moisiu University, Durres, National Aviation University, Ukraine and Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Jozefow, Poland will organize the international scientific conference with the topic “Current challenges of the judiciary system in Albania and democratization processes.”

This international scientific conference represents a special effort to analyze the impact of the justice reform on social, political, economic life and the democratization processes including the European integration processes.

The aim of the conference is to analyze in depth the process of justice reform by treating it not only as a legal process but also as a product of the social context in a period of reshaping international relations and mainly their economic and political aspects. The aim is to address the two processes as interrelated and to emphasize the role of justice reform in the country's democratization and integration process.

The conference will bring together in a round table the academic community and young researchers, as well as senior politicians of the region and direct contributors to justice reform, in order to exchange ideas and diversify their scientific research work related to the main theme of the conference, including also all the other aspects of interdisciplinary fields such as political science, international relations, regional studies, economic sciences, historical studies, studies in the field of international law, etc.

The conference will serve as a platform for all participants to network, share ideas and present their research to a specialized academic community. The conference stimulates debate on current developments, new ideas, approaches and theories, concerns and challenges in the field of justice, political studies, international relations and sustainable economic development policies in line with European integration.

Abstract Book

Proceedings

Visit Website

Email

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim