Home > Kërkimi shkencor > Konferenca shkencore

International Scientific Conference with the topic “ARE WE READY? Challenges of the society facing digital transformation”

Mediterranean University of Albania

13-14 April 2023 Tirana, ALBANIA

Call for Papers - Visit Website

Book of Abstracts

Book of Proceedings

The conference offers an opportunity for an academic discussion concerning today’s development of society, namely DIGITALIZATION. Academics, scholars, researchers, students, and interested parties will have the opportunity to highlight their views, studies, and concerns in regard to digital transformation. This conference is a test to understand even more to what extent universities, researchers, and academic thoughts have reached and concluded regarding life’s digitization and its dimensions.

The digital society reflects the effects of how modern society, is being adapted and integrated through information and communication technologies. Digital innovations reshape society in general, same as in the economy, industry, and in daily life. Nowadays challenge is to capture the growth of this development. Interdisciplinary sessions, panels, and working groups will discuss the addressed issues, trying to explain and introduce study results based on the participant’s research expertise and interests.

The main goal to achieve is: What are the near-future effects of digitalization transformation on societies and countries, especially in Albania? The conference will emphasize the digitalization effect through legal, social, and human studies. Bridging national, regional and international experience, the theme of the conference "ARE WE READY? Challenges of the society facing digital transformation" will focus on these issues. Multiple tracks, underlining explicitly complexity or not, will address them to a lesser or greater extent. The organizers believe that conclusions will help to understand these undergoing digital transformation, and introduces new perspectives.

Visit Website

Email

Book of Abstracts

Book of Proceedings

Dokumenta bashkëngjitur

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim