Home > Rreth nesh > Stafi drejtues

Stafi Drejtues

Stafi Drejtues

 • Presidenti i Nderit - Akademik, Prof. Dr. Anastas Angjeli
 • Drejtor Ekzekutiv - Eros Angjeli
 • Rektori – Prof. Dr. Adrian Civici
 • Administratori i UMSH – Ilir Hebovija
 • Zv. Rektore – Prof. Asoc. Dr. Greta Angjeli 
 • Zv. Rektore – Phd. Nevila Rama 
 • Zv. Rektor – Dr. Nikollaq Pano
 • Dekani i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare - Prof. Dr. Ksenofon Krisafi
 • Dekani i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike  -  Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo
 • Dekani i Shkencave Ekonomike -  Dr. Nikollaq Pano

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim