Home > Rreth nesh > Stafi drejtues

Stafi Drejtues

Stafi Drejtues

 • Presidenti i Nderit - Akademik, Prof. Dr. Anastas Angjeli
 • Kryetar Bordi i Administrimit - Eros Angjeli
 • Rektori – Prof. Dr. Adrian Civici
 • Administratori i UMSH – Ilir Hebovija
 • Zv. Rektore – Prof. Asoc. Dr. Greta Angjeli 
 • Zv. Rektore – Phd. Nevila Rama 
 • Zv. Rektor – Prof. Asoc. Dr. Nikollaq Pano
 • Zv. Rektor - Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo
 • Dekani Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane - Prof. Dr. Ksenofon Krisafi
 • Dekani Fakulteti i Shkencave Ekonomike -  Prof. Dr. Lindita Milo
 • Dekani Fakulteti i Informatikës -  Prof. Dr. Dhimitri Tole

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim