Home > Rreth nesh > Stafi drejtues

Stafi Drejtues

Stafi Drejtues

 • Presidenti i Nderit - Akademik, Prof. Dr. Anastas Angjeli
 • Kryetar Bordi i Administrimit - Eros Angjeli
 • Rektori - Prof. Dr. Adrian Civici
 • Administratori i UMSH - Ilir Hebovija
 • Zv. Rektore - Prof. Dr. Greta Angjeli 
 • Zv. Rektore - Phd. Nevila Rama 
 • Zv. Rektor - Prof. Asoc. Dr. Nikollaq Pano
 • Zv. Rektor - Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo
 • Pro Rektor - Prof. Asoc. Dr. Nevila Xhindi
 • Pro Rektor - Prof. Asoc. Dr. Arben Cici
 • Dekani Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Humane - Prof. Dr. Ksenofon Krisafi
 • Dekani Fakulteti i Shkencave Ekonomike -  Prof. Dr. Lindita Milo
 • Dekani Fakulteti i Informatikës -  Prof. Dr. Dhimitri Tole
 • Dekani Fakulteti i Shkencave Mjekësore - Prof. Dr. Mihal Tase

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim