Home > Rreth nesh > Senati akademik

Senati Akademik

 • Prof.Dr. Adrian Civici (Rektor)
 • Prof.Asoc.Dr. Greta Angjeli
 • Phd. Nevila Rama
 • Prof.Dr. Ksenofon Krisafi
 • Prof.Dr. Sulo Haderi
 • Prof.Asoc.Dr. Përparim Kabo
 • Prof.Dr. Paskal Milo
 • Prof.Asoc.Dr. Alketa Elezi
 • Kryetari i Këshillit Studentor

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim