Home > Rreth nesh > Senati akademik

Senati Akademik

Gudar Beqiraj - Prof.Dr, Academic (Rektor)

Ksenofon Krisafi - Prof.Dr.

Greta Angjeli - Prof .ass. Dr.

Alketa Elezi - Proff.Ass. Dr.

Perparim Kabo - Prof.Ass.Dr.

Alqi Naqellari - Prof.Ass.Dr.

Nevila Rama - Phd.

Nikollaq Pano - Prof. Dr.

Marian Gjeloshi - Kryetari i Kërshllit Studentor

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psiko Sociale
dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 60+

  Programe

 • 100+

  Profesorë

 • 3000+

  Studentë

 • 85%

  Punësim