Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Praktika profesionale për studentët, Universiteti Mesdhetar i nënshkruan marrëveshjen me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Marrëveshja u firmos nga Rektori i Universitetit Mesdhetar , Prof. Dr. Adrian Civici dhe Drejtori i Përgjithshëm, i Agjencisë, Genci Mamani. Në sajë të kësaj marrëveshje të mundësuar nga Zyra e Programeve Master në UMSH, studentët do të mund të kryejnë praiktika profesionale duke iu dhënë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre profesionale, si dhe mundësi të mundshme punësimi. UMSH nga ana tjetër do të ofrojë mundësinë për kualifikime afatgjata të ciklit Master Profesional dhe Master Shkencor për stafin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, sipas kushteve preferenciale që do të negociohen në rast të aplikimit pranë UMSH. Palët bashkërisht ranë dakord që në raste të aplikimeve dhe ose interesimeve në projekte të ndryshme kombëtare dhe ose ndërkombëtare do të kenë në konsideratë bashkëpunimin me njëri tjetrin në përputhje me kapacitetet përkatëse. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë do të krijojë mundësi për organizimin e leksioneve të hapura në fakultetet përkatëse me qëllim rritjen e kuptueshmërisë dhe ndërgjegjësimit për skemën e sigurimit të depozitave.Sipas marrëveshjes, Agjencia e Sigurimit të Depozitave do të mundësojë drejtues/specialist të institucionit për pjesëmarrjen në leksione të hapura lidhur me çështje të sigurimit të depozitave.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim