Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2023

Universiteti Mesdhetar prezanton dy revistat e reja shkencore : “Politea” dhe “Ekonifosistem”

Dy revista të reja shkencore u prezantuan në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. “Polieta” dhe “Ekoinfo-Sistem”, përmbledhin punimet shkencore në fushat e ekonomisë, informatikës, drejtësisë, shkencave poltike e sociale duke e çuar kështu së bashku me revistën e mëhershme “Euromediterranean”, në 3 numrin e revistave shkencore periodike që boton Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik Prof.Dr, Anastas Angjeli u shpreh gjatë prezantimit, se këto botime realizohen në përputhje me filozofinë e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. “Filozofi kjo që lidhet me trinomin e rëndësishëm që ndërlidh cilësinë në mësimdhënie duke transmetuar sa më shumë dije të reja studentët , kërkimin shkencor bazik dhe atë aplikativ dhe punën me projektet e ndërlidhja me komunitetin e biznesit . Sot jemi mbledhur për të lançuar këto revista, të cilat lidhen me komponentin e dytë të këtij trinomi, me transmetimin e dijeve të reja shkencore si në procesin e mësimdhënies, po ashtu edhe për publikun e gjerë në përputhje me kërkesat dhe standardet që ka sot kërkimi shkencor në vendin tonë”, u shpreh Angjeli. Presidenti i UMSH-së i cilësoi këto revista si një nxitje të mëtejshme për stafin akademik brenda dhe jashtë Universitetit Mesdhetar për punime dhe artikuj shkencorë. Rektori i Universitetit Mesdhetar, Adrian Cvici pasi falenderoi stafin akademik të angazhuar për botimin e këtyre revistave theksoi se kërkimi shkencor mbetet ndër instrumentet kryesore që tregon mirëfunksionimin e një universiteti. ”Ne kemi tashmë 3 periodikë shkencorë, të cilat reflektojnë kërkesën dhe ndjeshmërinë e Universitetit Mesdhetar, për të treguar angazhimin e pedagogëve në këtë drejtim, por edhe për të mos mbetur brenda mureve të Universitetit, por duke e zgjeruar më tej këtë rrjet qoftë në komunikim me publikun e gjerë, por qoftë edhe në përfshirjen e studiuesve të jashtëm”, u shpreh Civici.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim