Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo

Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo me një përvojë 42 vjeçare në fushën e arsimit si lektor, kërkues shkencor dhe autor librash, shpërfaq një personalitet të spikatur të jetës akademike dhe kulturore. Në punën e tij për 2 vite ka qënë këshilltar i lartë i Kryeministrit për çështjet e arsimit, shkencës, fesë dhe pakicave kombëtare.
Ka një aktivitet të gjërë botues brenda dhe jashtë vendit si në Francë, Spanjë dhe tani së fundmi në Çeki, Hungari dhe në Itali. Ka marrë pjesë në tubime shkencore ndërkombëtare me referime brenda dhe jashtë vendit.
Është nderuar me çmimin "Aleksandri i Madh", është nderuar me çmimin e UNESCO-s. Ka kontribute në fushën e artit dhe kulturës edhe si kritik arti. Kontributi i tij është i vlerësuar edhe në çështje të shoqërisë civile. Dallohet për prezencë aktive dhe profesionale në median e shkruar dhe atë audiovizive.

Kontakt Përparim Kabo

Email : [email protected]

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim