Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo

Prof. Asoc. Dr. Përparim Kabo me një përvojë 42 vjeçare në fushën e arsimit si lektor, kërkues shkencor dhe autor librash, shpërfaq një personalitet të spikatur të jetës akademike dhe kulturore. Në punën e tij për 2 vite ka qënë këshilltar i lartë i Kryeministrit për çështjet e arsimit, shkencës, fesë dhe pakicave kombëtare.
Ka një aktivitet të gjërë botues brenda dhe jashtë vendit si në Francë, Spanjë dhe tani së fundmi në Çeki, Hungari dhe në Itali. Ka marrë pjesë në tubime shkencore ndërkombëtare me referime brenda dhe jashtë vendit.
Është nderuar me çmimin "Aleksandri i Madh", është nderuar me çmimin e UNESCO-s. Ka kontribute në fushën e artit dhe kulturës edhe si kritik arti. Kontributi i tij është i vlerësuar edhe në çështje të shoqërisë civile. Dallohet për prezencë aktive dhe profesionale në median e shkruar dhe atë audiovizive.

Kontakt Përparim Kabo

Email : [email protected]

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim