Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Akademik Prof. Dr. Anastas Angjeli

Edukimi: Diplomuar në Financë Bankë në Universitetin e Tiranës (1980). PhD në Financa Publike, Universiteti i Tiranës (1987). Docent, Universiteti i Tiranës (1992). Studime në Financa Publike, Università di Economia e Comercio, Bari (Italy) (1992). Titulli Profesor i Asociuar, Universiteti i Tiranës (1995). Profesor në Financë, Universiteti i Tiranës (1998). Doctor Honoris Causa, Business University Istanbul (Turkey), (2003). Akademik, Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë (2011). Akademik, Akademia Europiane e Shkencave dhe Arteve (European Academy of Sciences and Arts) (2013).

Eksperienca: Eksperiencë 30 vjeçare në sferën politike shqiptare, ku ka shërbyer si Ministër i Ekonomisë dhe Financave dhe Ministër i Punëve dhe Çështjeve Sociale dhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Eksperiencë 20 vjeçare në mësimdhënie. President i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Eshtë njohës i gjuhës angleze, greke, italiane dhe ruse.

Drejtimet e kërkimit: Financë, Financa Publike.

Publikimet: Autor i punimeve shkencore të lidhura me fushën e ekspertizës. Pjesëmarrës në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Autor i teksteve: Përballë Krizës, Sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike (2021). Kriza Ekonomike në kohën e koronavirusit (2020). Paraja: Historia dhe zhvillimi që nga fillesat, vëll. I-II, (2018). Ndërhyrja e shtetit në ekonomi (2015). Ditari i tranzicionit ekonomik (2013). Në ethet e krizës ekonomike (2012). Transition and Economic Freedom in Albania (English) (2011). Macroeconomics (2010). Hyrje në ekonomi (2010). Tranzicioni dhe liria ekonomike (Shqip) (2007). Ekomomia, aspiratat për integrimin rajonal dhe Euro-Atlantik (2004). Çmimet Nobel në Ekonomi, vëll I-IV, (2003-2005). Ekonomia Bankare  (1998). Marrëdhëniet Ekonomiko-Financiare Ndërkombëtare (1995). Financat Publike  (1994). Si të investoni paratë tuaja ?(1993). Financat Publike në Shqipëri (l992). Bursa (1991). Financa dhe kredia (1988). Financa dhe sektori tregtar (1988). Marrëdhëniet ekonomike me financat bujqësore (1988).

Kontakti: Anastas Angjeli

Adresa E-mail: [email protected], [email protected]

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim