Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Akademik Prof. Dr. Anastas Angjeli

Edukimi: Diplomuar në Financë Bankë në Universitetin e Tiranës (1980). PhD në Financa Publike, Universiteti i Tiranës (1987). Docent, Universiteti i Tiranës (1992). Studime në Financa Publike, Università di Economia e Comercio, Bari (Italy) (1992). Titulli Profesor i Asociuar, Universiteti i Tiranës (1995). Profesor në Financë, Universiteti i Tiranës (1998). Doctor Honoris Causa, Business University Istanbul (Turkey), (2003). Akademik, Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë (2011). Akademik, Akademia Europiane e Shkencave dhe Arteve (European Academy of Sciences and Arts) (2013).

Eksperienca: Eksperiencë 30 vjeçare në sferën politike shqiptare, ku ka shërbyer si Ministër i Ekonomisë dhe Financave dhe Ministër i Punëve dhe Çështjeve Sociale dhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Eksperiencë 20 vjeçare në mësimdhënie. President i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Eshtë njohës i gjuhës angleze, greke, italiane dhe ruse.

Drejtimet e kërkimit: Financë, Financa Publike.

Publikimet: Autor i punimeve shkencore të lidhura me fushën e ekspertizës. Pjesëmarrës në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Autor i teksteve: Përballë Krizës, Sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike (2021). Kriza Ekonomike në kohën e koronavirusit (2020). Paraja: Historia dhe zhvillimi që nga fillesat, vëll. I-II, (2018). Ndërhyrja e shtetit në ekonomi (2015). Ditari i tranzicionit ekonomik (2013). Në ethet e krizës ekonomike (2012). Transition and Economic Freedom in Albania (English) (2011). Macroeconomics (2010). Hyrje në ekonomi (2010). Tranzicioni dhe liria ekonomike (Shqip) (2007). Ekomomia, aspiratat për integrimin rajonal dhe Euro-Atlantik (2004). Çmimet Nobel në Ekonomi, vëll I-IV, (2003-2005). Ekonomia Bankare  (1998). Marrëdhëniet Ekonomiko-Financiare Ndërkombëtare (1995). Financat Publike  (1994). Si të investoni paratë tuaja ?(1993). Financat Publike në Shqipëri (l992). Bursa (1991). Financa dhe kredia (1988). Financa dhe sektori tregtar (1988). Marrëdhëniet ekonomike me financat bujqësore (1988).

Kontakti: Anastas Angjeli

Adresa E-mail: [email protected], [email protected]

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim