Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2024

Prezantohet manuali për studentët e doktoraturës të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë

U prezantua në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, Manuali për studentët e shkolllës doktorale “Metodologjia e Kërkimeve Doktorale në Ekonomi”. “Objektivi i këtij Manuali është të ndihmojë doktorantin në realizimin e kësaj detyre duke i treguar si të ketë sukses në punën e tij. Ky manual është i ndryshëm nga ata që jemi mësuar ai nuk rendit problemet që mund të hasë një student doktorant. Ky manual është thelbësor për studentët por edhe një punë referuese për akademikët”, tha presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof.Dr Anastas Angjeli. Më tej, manuali u prezantua nga Phd Florian Bombaj, Drejtor i qendrës së inovacionit dhe kërkimit shkencor në Universitetin Mesdhetar. Duke shpjeguar në detaje përmbajtjen dhe ndihmën që ofron ky manual për studentët e doktoraturës. Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Adrian Civici, duke iu referuar ndryshimeve në vendimin e këshillit të Ministrave për të përfituar gradën shkencore doktor, parashtroi disa kriterë që duhen të meren me patejtër parasysh për të vlerësuar një punim shkencor.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim