Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Dr. Ksenofon Krisafi

Edukimi: Diplomë në Drejtesi, (1969), Kandidat i Shkencave (1980, Doktor i Shkencave (1993), Docent (1984), Profesor (2004), Doctor honoris causa i Universitetit Sancti Cyrilli i Valetës (2003), anëtar themelues dhe presidenti i parë i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave (2012), mbajtës i titullit honorifik Ambasciatore Grand’Accademico Imperiale d’Albania, (2010) akorduar nga Akademia Imperiale, Roma.

Drejtimet e kërkimit: Veprimtaria kërkuese është fokusuar kryesisht në çështje të së Drejtës publike, të Drejtës dërkombëtare Publike, organizatave ndërkombëtare, të drejtës  diplomatike, të drejtës së detit etj. në Historinë diplomatike të çështjes shqiptare etj.

Eksperienca: Në mesimdhenie është angazhuar shume vjet me pare, si lektor i së drejtës publike, të drejtës ndërkombëtare, organizatave ndërkombëtare, të drejtës diplomatike, të drejtës së detit, Historisë diplomatike të çështjes shqiptare etj. në universitetin publik të Tiranës, Universitetin Luarasi, UET dhe UMSH.

Ka mbajtur leksione në një numër universitetesh të huaja në Itali, Francë, Zvicër, Belgjikë, Greqi, Maqedoni, Kosovë etj, si edhe në Afrikën e Jugut, Nikaragua, Liban, Kili, Vietnam dhe Taxhikistan.

Publikimet: Ka botuar monografi, libra dhe tekste universitare (8 si autor i vetëm dhe 32 si bashkautor), disa dhjetra artikuj shkencore, disa dhjetra referate dhe kumtesa në veprimtari shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, qindra artikuj publicistikë dhe intervista në mediat e shkruara dhe ato audiovizive, vendase dhe të huaja.

Përveç mësimdhenies ai ka një pervojë shume-vjeçare ne administratën shtetërore, diplomaci si Sekretar i Pergjithshem i Keshillit te Ministrave (2002-2006); Keshilltar diplomatik i Kryeministrit (2002 -2004); Ambasador, perfaqesues i perhershem i Republikes se Shqiperise ne Zyren e OKB, në OBT dhe ne organizatat e tjera nderkombetare ne Gjeneve (1998-2002); Anetar i Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise (2004-2011); drejtor drejtorie në MPJ, drejtor i Komisionit te Letrave me Vlerë, dekan fakulteti dhe zëvendësrektor universiteti etj. Si diplomat ka qenë anëtar dhe kryetar i mbi 400 delegacioneve qeveritare e dikasteriale në negociata me delegacione të shteteve të tjerë për çështje të ndryshme si edhe i rreth 200 delegacioneve shqiptare në OKB, OBT dhe organizatat ndërkombëtare me seli në Gjenevë. Ka marrë pjesë në dhjetra grupe pune me karakter shtetëror, qeveritar, dikasterial si edhe për çështje të karakterit akademik e shkencor.

Kontakt Ksenofon Krisafi

Email : [email protected]

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim