Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Nevila Rama

Edukimi: 2009 - 2012, State University of Library Studies and Information Technologies, Doktor i Shkencave në Siguri dhe Diplomaci, Tema e Dizertacionit “Analizë e Informacionit të Krizave”. 1994 – 2000, Universiteti “Clement Ohridski”, Sofie, Bullgari, Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Sofie Bullgari.

Drejtimet e kërkimit: Marrëdhënie Ndërkombëtare, Siguri Ndërkombëtare dhe çështjet Juridike Ndërkombëtare.

Eksperienca: Zv.Rektor i Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë për Procesin Akademik, Lektore “Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare”, Bazat e Diplomacisë”, “Diplomacia Shqiptare”, “Sisteme Ndërkombëtare të Sigurisë”, Dekane e Fakultetit Juridik dhe Shkencave Politike,  Koordinatore Kombëtare e CIRCOM Rajonal, Tiranë, Shqipëri, Këshilltare e Drejtorit të Përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Publike, Tiranë, Shqipëri. Drejtuese e Zyrës së EBU në Radio Televizionin Shqiptar, Tiranë, Shqipëri.

Publikimet: Nevila RAMA, Lisen BASHKURTI, Shqipëria në kontekstin e zhvillimeve mesdhetare, Albanian Journal and  Technical Sciences 2010 (3) XVI (29) Published by the Academy of Sciences of Albania. ISSN 2074-0867, fq 116-123. Nevila Rama, “The Albanian model of religious harmony”, International Conference “Ethnic and ReligiousTolerance. Civil Society in the South East Europe, UNIBIT, Sofia, November 2010, Nevila RAMA, “Shqipëria dhe zhvillimet në Mesdhe”, EUROMEDITERRANEAN, Dhjetor 2010, UMSH Press, ISSN 2220-573X, fq. 167-175. Nevila RAMA, Evis TASKA, “The interactive teaching and the role of communication for the student’s performance” Proceedings 6th International Conference of the Albanian Institute of Sociology. Albanian Institute of Sociology, Tirana, Albania 2011. Nevila RAMA, “Nacionalizmi-Faktor destruktiv në marrëdhëniet ndërballkanike gjatë Luftës së Ftohtë”, EUROMEDITERRANEAN, Dhjetor 2011, UMSH Press, ISSN 2220-573X, fq. 63-74. Nevila RAMA, “Ndikimi i krizës në marrëdhëniet ndërshtetërore në BE”, International Scientific Conference “Albania and the Crisis; What’s Next” December 2012, UMSH Press, ISSN 2220-573X

Kontakt : Nevila Rama

Adresa E-mail:  [email protected]

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim