Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Nevila Rama

Edukimi: 2009 - 2012, State University of Library Studies and Information Technologies, Doktor i Shkencave në Siguri dhe Diplomaci, Tema e Dizertacionit “Analizë e Informacionit të Krizave”. 1994 – 2000, Universiteti “Clement Ohridski”, Sofie, Bullgari, Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Sofie Bullgari.

Drejtimet e kërkimit: Marrëdhënie Ndërkombëtare, Siguri Ndërkombëtare dhe çështjet Juridike Ndërkombëtare.

Eksperienca: Zv.Rektor i Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë për Procesin Akademik, Lektore “Hyrje në Marrëdhënie Ndërkombëtare”, Bazat e Diplomacisë”, “Diplomacia Shqiptare”, “Sisteme Ndërkombëtare të Sigurisë”, Dekane e Fakultetit Juridik dhe Shkencave Politike,  Koordinatore Kombëtare e CIRCOM Rajonal, Tiranë, Shqipëri, Këshilltare e Drejtorit të Përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Publike, Tiranë, Shqipëri. Drejtuese e Zyrës së EBU në Radio Televizionin Shqiptar, Tiranë, Shqipëri.

Publikimet: Nevila RAMA, Lisen BASHKURTI, Shqipëria në kontekstin e zhvillimeve mesdhetare, Albanian Journal and  Technical Sciences 2010 (3) XVI (29) Published by the Academy of Sciences of Albania. ISSN 2074-0867, fq 116-123. Nevila Rama, “The Albanian model of religious harmony”, International Conference “Ethnic and ReligiousTolerance. Civil Society in the South East Europe, UNIBIT, Sofia, November 2010, Nevila RAMA, “Shqipëria dhe zhvillimet në Mesdhe”, EUROMEDITERRANEAN, Dhjetor 2010, UMSH Press, ISSN 2220-573X, fq. 167-175. Nevila RAMA, Evis TASKA, “The interactive teaching and the role of communication for the student’s performance” Proceedings 6th International Conference of the Albanian Institute of Sociology. Albanian Institute of Sociology, Tirana, Albania 2011. Nevila RAMA, “Nacionalizmi-Faktor destruktiv në marrëdhëniet ndërballkanike gjatë Luftës së Ftohtë”, EUROMEDITERRANEAN, Dhjetor 2011, UMSH Press, ISSN 2220-573X, fq. 63-74. Nevila RAMA, “Ndikimi i krizës në marrëdhëniet ndërshtetërore në BE”, International Scientific Conference “Albania and the Crisis; What’s Next” December 2012, UMSH Press, ISSN 2220-573X

Kontakt : Nevila Rama

Adresa E-mail:  [email protected]

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim