Home > Students > Student activities

Sensibilizim i studentëve të UMSH mbi vullnetarizmin

“Rinia Shqiptare dhe Vullnetarizmi”. Kjo ishte tematika e ëorkshopit të zhvilluar në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë nga grupi UnionS dhe Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë. Ky aktivitet I zhvilluar edhe në Universitete të tjera kishte në focus sensibilizimin e të rinjve mbi rëndësinë e vullnetarizmit, nxitjen e tyre për t’u përfshirë në punë vullnetare, si dhe paraqitjen e rasteve të suksesshme të personave që ia kanë dalë të bëhen dikushi nëpërmjet punës vullnetare, duke pasur kështu ndikim të drejtpërdrejtë e të rinjtë. Gjatë takimit me studentët e UMSH theksi u vu se të rinjtë duhet të besojnë në fuqinë e tyre dhe ta përdorin atë si një përfitim i ndërsjelltë në dobi të komunitetit dhe avancimit të tyre personal.

 

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment