Home > News > Events > Events 2018

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018", studentja e Universitetit Mesdhetar fiton konkursin

 

 


Studentja e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Migena Musli , merr çmimin e parë në konkursin e hapur për : "Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018". Ky konkurs organizohet çdo vit nga Banka e Shqipërisë dhe i dedikohet studentëve shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit, për punë kërkimore-shkencore në çështje të lidhura me integrimin dhe zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar,. Në aktivitetin e zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, studentja e UMSH-së fitoi çmimin e parë me temën “Investimet e huaja në Shqipëri. Rasti i burimeve natyrore si një mundësi investimi”. Ky çmim iu dorëzua nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko. Tema vlerëson, se burimet e shumta natyrore dhe kuadri ligjor e financiar për investimet e huaja janë të favorshëm për të thithur më shumë investime të huaja. Përtej trajtimit teorik e krahasues, autori ka bërë një përshkrim të dokumentuar të burimeve natyrore dhe avantazheve të tyre për investitorët e huaj në rastin e Shqipërisë. Tema sjell një këndvështrim optimist dhe përçon një sinjal shprese, duke të kujtuar se Shqipëria është një vend i pasur dhe me potencial, që ka nevojë dhe pret të shfrytëzohet me përgjegjshmëri. Krenarë për studentët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment