Home > News > Events > Events 2018

Hyn në zbatim Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Univerisiteti Mesdhetar të Shqipërisë dhe Universitetit Aldo Moro të Barit

 

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Univerisiteti Mesdhetar të Shqipërisë dhe Universitetit Aldo Moro të Barit në Tiranë, pak muaj me parë, u nënshkrua në Bari, Protokolli i realizimit te saj. Si përfaqësues i UMSH-së, protokolli u nënshkrua nga rektori, akademik Gudar Beqiraj, kurse në emer Universitetit të Barit, nga rektori i tij, prof. Dr. Antonio Felice Uricchio. Të pranishëm në ceremoni Ishin Presidenti i UMSH, Akademik Prof.Dr Anastas Angjeli, dekani i Fakultetit te Shkencave Juridike dhe Marredhenieve nderkombetare te UMSH, Prof.Dr, Ksenofon Krisafi, si dhe drejtues të tjerë të Universitetit të Barit. Protokolli përmban një program veprimtarish konkrete që do të ndërmerren nga të dy universitetet për vënien në jetë të Marrëveshjes, si organizimi i seminareve dhe veprimtarive të tjera me karakter shkencor dhe didaktik në disiplinat juridike dhe ekonomike. Marrëveshja do të realizohet nga një komision i përbashkët, i përbërë nga profesorë nga të dyja palët.Me këtë rast u shkëmbyen mendime për zbatimin gjatë vitit të pare të disa projekteve konkrete. Midis tyre jane ngritja e klinikes ligjore prane Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënievs Ndërkombëtare të UMSH, ndërmarrja bashkërisht e nje projekti kërkimor shkencor për traditën e kanuneve shqiptare në komunitetet arbëreshe në Itali etj.

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment