Home > News > Events > Events 2016

Tur studimor-Coca Cola

Vizita e studentëve në Coca Cola Bottling Shqipëria (CCBS) Në kuadër të planit mësimor lidhur me lëndën e Menaxhimit, studentët e Fakultetit Ekonomik në SHLP Mesdhetare, nën drejtimin e stafit pedagogjik te Departamentit te Menaxhimit, vizituan stabilimentin prodhues te kompanisë lider në tregun shqiptar të pijeve freskuese jo alkolike, Coca Cola Bottling Shqipëria. Ky aktivitet u zhvillua më datë 5/02/2016. Vizita kishte si qëllim të informonte studentët rreth sekretit të suksesit të kësaj marke në përgjithesi dhe njëkohësisht rreth metodave të prodhimit, shpërndarjes, organizimit të punës, strategjitë në vecanti. Pas arritjes tek kompania, një menaxhere dha një prezantim nëpërmjet PoëerPoint-it për studentët me synimin e kuptueshëm për të treguar vlerat e kësaj firme që operon në Shqipëri, si një nga degët e shumta të Coca Cola-s nëpër botë. Në fillim informacioni kishte të bënte me historikun e krijimit të kësaj pijeje, mënyrën, idenë, hapat e para në treg etj. Një histori e cila filloi në vitin 1886, kur kurioziteti I një farmacisti nga Atlanta arriti të eksperimentonte dhe të sillte në jetë këtë pije. Një nga pikat tërheqëse ishte evolucioni I shishes së Cola-s, design-I I vecantë si kishte ndryshuar ndër vite, por gjithashtu dhe sloganet e larmishme të cilat gjithnjë kanë udhëhequr markën drejt suksesit. Gjithashtu ishte pjesa më interaktive, ku studentë të ndryshëm u përgjigjën rreth pyetjeve që u ngritën nga menaxherja. Më pas vëmendja u drejtua më shumë tek dega e kompanisë që operon në Shqipëri e cila në vitin 2014 pati 20 vjetorin e veprimtarisë së saj në vendin tonë. CCBS ishte investimi i parë i huaj në Shqipërinë post-komuniste dhe u ndërtua në një kohë rekord prej 83 ditësh. Aksionerët e saj janë grupi ACIES nga Italia, kompania mëmë The Coca-Cola Company dhe qeveria shqiptare. Në vitin 1994, ajo numëronte 70 punonjës ndërsa sot, 22 vjet më pas, ka mbi 300 punonjës të drejtpërdrejtë dhe 1,500 jo të drejtpërdrejtë. Së fundmi studentët vëzhguan nga pjesa e sipërme procesin mbushjes së shisheve dhe ambalazhimit të tyre duke kuptuar rëndësinë dhe vlerën e cdo elementi në këtë “reaksion” zinxhir. Eksperienca e kësaj vizite mund të konsiderohet tepër domethënëse ,duke parë faktin se marka Coca-Cola përfaqëson një nga sipërmarrjet më të suksesshme të njerëzimit, pra fryma e punës dhe angazhimit të saj është përcuar dhe në kompaninë që vepron në Shqipëri. Një aktivitet i tillë jua bën studentëve më të prekshme dhe të kuptueshmë lëndën në fjalë, Menaxhimin, gjë që con në përthithjen e njohurive në mënyrë më eficente

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment