Home > News > Events > Events 2016

Vizita e Ministrit i Drejtësisë z. Ylli Manjani

 

Ministri i Drejtësisë z. Ylli Manjani ishte sot të Mesdhetari së bashku me Presidentin e Mesdhetarit, Prof. Dr. Anastas Angjeli.
Sot nga Dhoma Kombvtare e Ndërmjetësve në bashkëpunim me Mesdhetarin, hap trajnimin fillestar për tu licensuar dhe është në shërbim të Ministrisë së Drejtësisë dhe për JU. Mesdhetari ka si mission përgatitjen e specialistëve dhe liderve të spikatur për sektorin public, gjenerimin e ideve që  u japin përgjigje dhe zgjidhje e sfidave aktuale dhe me prespektive në zhvillim të vendit dhe të Rajonit. Në vijim të këtij misioni, Filozofia e Universitetit tonë është ndërtimi I një komuniteti mësimi dhe krijimi dhe zhvillimi I gjithë pritshmërisë , nëpërmjet inspirimit , arritjes dhe ekselencës. Ne të ardhmen Universiteti Mesdhetar do hapë Klinikën Ligjore, ku pjesë e tyre do jenë dhe NDERMJETESIT , ku studentët tanë do të përfshihen në praktika të përbashkëta.

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment