Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Akademik Prof. Dr. Anastas Angjeli

Edukimi: Diplomuar në Financë Bankë në Universitetin e Tiranës (1980). PhD në Financa Publike, Universiteti i Tiranës (1987). Docent, Universiteti i Tiranës (1992). Studime në Financa Publike, Università di Economia e Comercio, Bari (Italy) (1992). Titulli Profesor i Asociuar, Universiteti i Tiranës (1995). Profesor në Financë, Universiteti i Tiranës (1998). Doctor Honoris Causa, Business University Istanbul (Turkey), (2003). Akademik, Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë (2011). Akademik, Akademia Europiane e Shkencave dhe Arteve (European Academy of Sciences and Arts) (2013).

Eksperienca: Eksperiencë 30 vjeçare në sferën politike shqiptare, ku ka shërbyer si Ministër i Ekonomisë dhe Financave dhe Ministër i Punëve dhe Çështjeve Sociale dhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Eksperiencë 20 vjeçare në mësimdhënie. President i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Eshtë njohës i gjuhës angleze, greke, italiane dhe ruse.

Drejtimet e kërkimit: Financë, Financa Publike.

Publikimet: Autor i punimeve shkencore të lidhura me fushën e ekspertizës. Pjesëmarrës në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Autor i teksteve: Përballë Krizës, Sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike (2021). Kriza Ekonomike në kohën e koronavirusit (2020). Paraja: Historia dhe zhvillimi që nga fillesat, vëll. I-II, (2018). Ndërhyrja e shtetit në ekonomi (2015). Ditari i tranzicionit ekonomik (2013). Në ethet e krizës ekonomike (2012). Transition and Economic Freedom in Albania (English) (2011). Macroeconomics (2010). Hyrje në ekonomi (2010). Tranzicioni dhe liria ekonomike (Shqip) (2007). Ekomomia, aspiratat për integrimin rajonal dhe Euro-Atlantik (2004). Çmimet Nobel në Ekonomi, vëll I-IV, (2003-2005). Ekonomia Bankare  (1998). Marrëdhëniet Ekonomiko-Financiare Ndërkombëtare (1995). Financat Publike  (1994). Si të investoni paratë tuaja ?(1993). Financat Publike në Shqipëri (l992). Bursa (1991). Financa dhe kredia (1988). Financa dhe sektori tregtar (1988). Marrëdhëniet ekonomike me financat bujqësore (1988).

Kontakti: Anastas Angjeli

Adresa E-mail: [email protected], [email protected]

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment