Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Dr. Ksenofon Krisafi

Edukimi: Diplomë në Drejtesi, (1969), Kandidat i Shkencave (1980, Doktor i Shkencave (1993), Docent (1984), Profesor (2004), Doctor honoris causa i Universitetit Sancti Cyrilli i Valetës (2003), anëtar themelues dhe presidenti i parë i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave (2012), mbajtës i titullit honorifik Ambasciatore Grand’Accademico Imperiale d’Albania, (2010) akorduar nga Akademia Imperiale, Roma.

Drejtimet e kërkimit: Veprimtaria kërkuese është fokusuar kryesisht në çështje të së Drejtës publike, të Drejtës dërkombëtare Publike, organizatave ndërkombëtare, të drejtës  diplomatike, të drejtës së detit etj. në Historinë diplomatike të çështjes shqiptare etj.

Eksperienca: Në mesimdhenie është angazhuar shume vjet me pare, si lektor i së drejtës publike, të drejtës ndërkombëtare, organizatave ndërkombëtare, të drejtës diplomatike, të drejtës së detit, Historisë diplomatike të çështjes shqiptare etj. në universitetin publik të Tiranës, Universitetin Luarasi, UET dhe UMSH.

Ka mbajtur leksione në një numër universitetesh të huaja në Itali, Francë, Zvicër, Belgjikë, Greqi, Maqedoni, Kosovë etj, si edhe në Afrikën e Jugut, Nikaragua, Liban, Kili, Vietnam dhe Taxhikistan.

Publikimet: Ka botuar monografi, libra dhe tekste universitare (8 si autor i vetëm dhe 32 si bashkautor), disa dhjetra artikuj shkencore, disa dhjetra referate dhe kumtesa në veprimtari shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, qindra artikuj publicistikë dhe intervista në mediat e shkruara dhe ato audiovizive, vendase dhe të huaja.

Përveç mësimdhenies ai ka një pervojë shume-vjeçare ne administratën shtetërore, diplomaci si Sekretar i Pergjithshem i Keshillit te Ministrave (2002-2006); Keshilltar diplomatik i Kryeministrit (2002 -2004); Ambasador, perfaqesues i perhershem i Republikes se Shqiperise ne Zyren e OKB, në OBT dhe ne organizatat e tjera nderkombetare ne Gjeneve (1998-2002); Anetar i Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise (2004-2011); drejtor drejtorie në MPJ, drejtor i Komisionit te Letrave me Vlerë, dekan fakulteti dhe zëvendësrektor universiteti etj. Si diplomat ka qenë anëtar dhe kryetar i mbi 400 delegacioneve qeveritare e dikasteriale në negociata me delegacione të shteteve të tjerë për çështje të ndryshme si edhe i rreth 200 delegacioneve shqiptare në OKB, OBT dhe organizatat ndërkombëtare me seli në Gjenevë. Ka marrë pjesë në dhjetra grupe pune me karakter shtetëror, qeveritar, dikasterial si edhe për çështje të karakterit akademik e shkencor.

Kontakt Ksenofon Krisafi

Email : [email protected]

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment