Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Nikollaq Pano

Edukimi: Diplomë Ekonomi Politike (1982) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. “Kandidat I Shkencave” (1987), “Doktor i Shkencave Ekonomike”, (1994) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. Njohje dhe ekuivalentim i gradës “Doktor” DI.KA.TSA, Athinë, Greqi, (1993) Titull Profesor i Asociuar (2021). Kualifikime afatshkurtra dhe afatgjata në universitete të huaja, në Greqi (1991, 1998, 2005, 2012, 2013), Francë (1995), në fushën e marketingut, promocionit të produkteve dhe shërbimeve, menaxhimit të kompanive dhe sipërmarrjes. Kualifikime brenda vendit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme.


Drejtimet e kërkimit: Marketing me fokus te shitjet direkte, sipërmarrja me fokus te sipërmarrja universitare dhe start-ups, dhe statistika me fokus te vlerësimi i stokut të kapitalit njerëzor në Shqipëri.


Eksperienca: Në mësimdhënie si lektor i teorive të mendimit ekonomik, marketingut, promocionit, sipërmarrjs dhe biznesit të vogël, që nga viti 1982, në disa universitete të vendit. Përvojë në administratën publike, në pozicione drejtimi (1996-1999) dhe në aktivitete biznesi, në sipërmarrje, organizim dhe drejtim kompanish të fushave të prodhimit dhe shërbimit që nga 1990 e në vazhdim. Angazhuar si konsulent për biznese të reja shqiptare në fushën e tregtisë dhe shërbimeve, sidomos në sektorët e turizmit, marketingut, vlerësimit të pasurive të paluajtshme.
Aktualisht lektor në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Departamenti i Ekonomisë, UMSH; njëkohësisht Zëvendës Rektor dhe përgjegjës për punën shkencore pranë UMSH.


Publikimet: Pjesëmarrës në seminare e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit; autor i shumë artikujve shkencorë në revista të fushës ekonomike brenda dhe jashtë vendit. Bashkëautor tekst universitar “Promocioni” (1998).

 

Kontakt Nikollaq Pano

Email : [email protected]

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment