Home > News > General notices

Konferenca 'Politika e SHBA në Ballkanin Perëndimor'

Qëllimi i kësaj Konference është trajtimi shkencor i ridimensionimit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të politikës së jashtme në kontekstin e një sistemi ndërkombëtar gjithmonë e më shumë dinamik nga perspektiva e teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe studimeve të sigurisë. Fokusi i kësaj konference është politika e jashtme e SHBA-ve për rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Konferenca synon të bashkojë në një tryezë debati komunitetin akademik dhe kërkues të rinj si dhe
politikanë të lartë të rajonit dhe kontribues në politikbërje, për shkëmbimin e ideve dhe divulgimin e
punës së tyre kërkimore shkencore për politikën e jashtme të SHBA-ve karshi rajonit, por edhe të
gjitha aspektet e tjera të fushave ndërdisiplinare si marrëdhëniet ndërkombëtare, studimet
diplomatike, studimet historike, studimet ne fushën e të drejtës ndërkombëtare dhe studimet
ekonomike dhe politike.

Konferenca do të shërbejë për të gjithë pjesëmarrësit si një platformë për ndërlidhje, shkëmbim idesh dhe ballafaqim të punës kërkimore në një komunitet të specializuar në studimet ndërkombëtare. Konferenca nxit debatin për zhvillimet aktuale në arenën ndërkombëtare, ide, qasje dhe teori të reja, shqetësime dhe sfida në lëminë e marrëdhënieve ndërkombëtare.

28-10-2019
Ora 10:30
Vendi: HOTEL TIRANA INTERNATIONAL Tiranë

29-10-2019
Ora 09:30
Vendi: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Tiranë

Për më shumë informacion shkarkoni PDF-në bashkëngjitur.

Dokumenta bashkëngjitur

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment