Home > News > General notices

Testi i gjuhës angleze TOEIC® L&R - 26 Mars 2020

Ju njoftojmë se në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, ditën e ENJTE, datë 26 Mars 2020, ora 17:00 do të zhvillohet testi i gjuhës angleze TOEIC L & R.

Procedura që duhet të ndiqni është kjo:

Bëni Regjistrimin online në  https://sta-edu.com/ registration/ nga i cili do të pajiseni me një Kod aplikimi (12 karaktere).

Pasi të keni plotësuar formularin e aplikimit online, ju duhet të printoni email e konfirmimit të regjistrimit tuaj.

Me email e printuar ju do të shkoni të bëni pagesën prej 119 Euro pranë Bankës Credins . “Pagesë për Toeic L&R / Kodi Aplikimit.

Të gjithë ju që do t’i nënshtroheni këtij testimi duhet të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në testim edhe pranë Sekretarisë Mësimore.

Nëse ju nuk i nënshtroheni këtij testi do të humbisni të drejtën për t’u diplomuar.

Ju lutemi, jepini rëndësinë e duhur këtij testi.

Në adresën www.english-test.net/toeic do të gjeni disa teste përgatitore.

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment