Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Dr. Paskal Milo

Edukimi: Prof. Dr. Paskal Milo ka mbaruar studimet universitare për histori në vitin 1970 dhe ka kryer studime pasuniversitare në Suedi në vitin 1993. Ёshtë bërë doktor i shkencave në vitin 1990 dhe profesor në vitin 1995.

Eksperienca: Është pedagog titullar në tri programe, në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Fakultetin e Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Ka ligjëruar me statusin e pedagogut lëndë të ndryshme në fushat e historisë së Shqipërisë, të politikës së jashtme e të diplomacisë në Fakultetin e Histori-Filologjisë të Universitetit të Tiranës dhe ka qenë drejtues i tij në vitet 1991-1992. Për disa vite (2006-2013) ka mbajtur kurse të plota ligjëratash për marrëdhëniet ndërkombëtare, Bashkimin Evropian dhe teorinë e praktikën e diplomacisë në tri universitete në Prishtinë. Gjithashtu ka qenë profesor e lektor i ftuar në disa universitete evropiane e amerikane si dhe ka qenë dhe është anëtar i komisioneve e bordeve ndërkombëtare në fushat e mësipërme. Prof. Dr. Paskal Milo ka qenë dhe është pjesëmarrës aktiv dhe i rregullt në konferenca kombëtare e ndërkombëtare brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ka kryer detyra të rëndësishme: deputet në Kuvendin e Shqipërisë në katër legjislatura (1992- 2009), kryetar i Komisionit të Arsimit e të Shkencës në Kuvendin e Shqipërisë (1992- 1996), ministër i punëve të jashtme (1997- 2001), ministër i integrimit evropian (2001- 2002), sekretar shteti për arsimin e lartë (1991).

Publikimet: Ka një veprimtari botuese shkencore të spikatur. Ёshtë autori disa monografive shkencore në fushat e politikës së jashtme e të diplomacisë shqiptare dhe ballkanike, të studimeve evropiane e të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka një numër të konsiderueshëm punimesh të publikuara në gjuhë të huaj e jashtë Shqipërisë, në përmbledhje studimesh e revistash shkencore. Prof. Dr. Paskal Milo është veprimtar shoqëror e politik.

Kontakti: Paskal Milo

Adresa E-mail: [email protected]

FACULTIES

Faculty of Economic Sciences

The Faculty of Economic Sciences prepares young economists with fundamental theoretical concepts in economics, finance, accounting, business, law, as well as the essential practical skills required for economists, managers, financiers, bankers, accountants.

Faculty of Law and Human Sciences

The Faculty of Law and Human Sciences prepares individuals for careers as lawyers, political scientists, diplomats, and communication specialists. It provides them with the necessary theoretical foundation and practical knowledge to effectively navigate the challenges of the justice system and international relations within the country.

Faculty of Informatics

The Faculty of Informatics, both physically and virtually, is dedicated to the latest advancements in computer science, systems, and development technologies. In an era of rapid technological progress, the academic curriculum keeps pace with the support of highly qualified faculty members. Teachers and students collaborate on joint projects, pooling their efforts to achieve outstanding results.

Faculty of Medical Sciences

The Faculty of Medical Sciences is an ambitious endeavor of MUA aimed at enhancing the country's medical capabilities. As with every step taken towards achieving excellence, MUA has enlisted the expertise of renowned professors in the relevant fields for the new faculty. By designing programs aligned with the best practices in Europe, MUA ensures the present and future safety of its students.

Some important numbers

 • 35+

  Programmes

 • 150+

  Professors

 • 3500+

  Students

 • 85%

  Employment