Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Alqi Naqellari

Edukimi: Diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës (1976). Në maj 1992 ka marrë gradën “Doktor” në Shkenca Ekonomike, në Universitetin e Tiranës.
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, Maqedoni i ka dhënë titullin Docent, në prill 2009.
Mban titullin Profesor Inordinar, akorduar nga UN Strugë, Maqedoni, që nga viti 2011.
Universiteti i Tiranës i ka dhënë titullin Profesor i Asociuar në janar 2016.
Eksperienca: Eksperiencë e gjatë dhe e larmishme prej vitit 1976 në aktivitete prodhimi dhe në arsimin e lartë. Gjatë 1976-2001 ka punuar si economist, specialist dhe drejtues në ndërmarrje dhe institucione të sektorit bujqesor, sektorit bankar dhe pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2001 ka punuar në universitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Gjatë një periudhe 3-vjeçare ka qenë Dekan i Fakultetit Ekonomik në UN Strugë. Nga viti 2012 e në vijim pedagog në Universitetin “Mesdhetar i Shqipërisë”, ku për disa vite ka kryer detyrën e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Ekonomike.
Lektor në lëndët: Mikroekonomi dhe Makroekonomi në tre nivelet. Marketing Bankar, Ekonomiks Konkurencial, Ekonomiks Manaxherial, Analiza dhe Vlerësimi i Projekteve, Ekonomia Monetare, Teoria e Çmimeve, Bazat e Menaxhimit etj.
Autor i shumë monografive, 10 teksteve universitare, 2 përmbledhjeve me artikuj shkencorë, librave publicistikë dhe shumë artikujve në shtypin periodik. Autor i 35 artikujve shkencorë të botuar në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, me faktor impakti dhe të rankuar ndërkombëtarisht. Pjesëmarrës në 47 konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit; redaktor i 6 monografive në fushën e ekonomisë.
Njohës i gjuhëve anglisht, frëngjisht, italisht dhe spanjisht.
Drejtimet e kërkimit: Ekonomiksi dhe Bankat.

Vizitoni Website
Email : [email protected]

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim