Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Alqi Naqellari

Edukimi: Diplomuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës (1976). Në maj 1992 ka marrë gradën “Doktor” në Shkenca Ekonomike, në Universitetin e Tiranës.
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, Maqedoni i ka dhënë titullin Docent, në prill 2009.
Mban titullin Profesor Inordinar, akorduar nga UN Strugë, Maqedoni, që nga viti 2011.
Universiteti i Tiranës i ka dhënë titullin Profesor i Asociuar në janar 2016.
Eksperienca: Eksperiencë e gjatë dhe e larmishme prej vitit 1976 në aktivitete prodhimi dhe në arsimin e lartë. Gjatë 1976-2001 ka punuar si economist, specialist dhe drejtues në ndërmarrje dhe institucione të sektorit bujqesor, sektorit bankar dhe pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2001 ka punuar në universitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Gjatë një periudhe 3-vjeçare ka qenë Dekan i Fakultetit Ekonomik në UN Strugë. Nga viti 2012 e në vijim pedagog në Universitetin “Mesdhetar i Shqipërisë”, ku për disa vite ka kryer detyrën e Dekanit të Fakultetit të Shkencave Ekonomike.
Lektor në lëndët: Mikroekonomi dhe Makroekonomi në tre nivelet. Marketing Bankar, Ekonomiks Konkurencial, Ekonomiks Manaxherial, Analiza dhe Vlerësimi i Projekteve, Ekonomia Monetare, Teoria e Çmimeve, Bazat e Menaxhimit etj.
Autor i shumë monografive, 10 teksteve universitare, 2 përmbledhjeve me artikuj shkencorë, librave publicistikë dhe shumë artikujve në shtypin periodik. Autor i 35 artikujve shkencorë të botuar në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, me faktor impakti dhe të rankuar ndërkombëtarisht. Pjesëmarrës në 47 konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit; redaktor i 6 monografive në fushën e ekonomisë.
Njohës i gjuhëve anglisht, frëngjisht, italisht dhe spanjisht.
Drejtimet e kërkimit: Ekonomiksi dhe Bankat.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim