Home > Aktivitete > Aktivitete 2020

Flasin drejtuesit, pse maturantët duhet të zgjedhin UMSH

Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë", zgjedhja e duhur për vitin e ri akademik. Rektori i UMSH, Adrian Civici dhe dy dekanët Përparim Kabo e Ksenofon Krisafi, shpjegojnë pse maturantët këtë vit duhet të zgjedhin Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë.

Me një staf akademik të kualifikuar, me një infrastrukturë moderne komuniteti ynë i studentëve zgjerohet çdo vit. Eksperienca 11 vjeçare dhe kurrikulat bashkëkohore i bëjnë 31 programet tona të studimit më të kërkuarat.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim