Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

PHD Vebina Resuli

Edukimi: Doktoraturë “Menaxhim në Edukim”, UGSM Monarch Business School, Zvicër (2015-2019). Master i Shkencave në Edukim, Shkolla e Lartë e Edukimit 2012-2014, Master në Biznes dhe Marketing Ndërkombëtar, Universiteti Europian i Tiranes (2009-2010). Diplomë Bachelor of Science në Administrim Biznesi nga Universiteti i New York-ut Tiranë (2003-2008) dhe  Diplomë Bachelor of Science nga New York Empire State College (2003-2008). Vlerësuese e Pasurive te Paluajtshme (2012).
Eksperienca: Në mësimdhënie si lektore në lëndët menaxhim, sjellje organizative, metodat e kerkimit në biznes, e-Business. Nga viti 2016 lektore pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë”. Eksperiencë kërkimore prej 8 vjetësh.
Drejtimet e kërkimit: Metodologjia kërkimore, sjellja konsumatore, sjellje organizative,  vlerësimi i tregut për pasuritë e paluajtshme, teknologjia në edukim, edukimi gjithëpërfshirës.
Publikimet: pjesëmarrëse në seminare e konferenca shkencore dhe autore e shumë artikujve shkencorë në revista të fushës ekonomike dhe të edukimit brenda e jashtë vendit.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim