Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Lorena Saliaj

Edukimi: Diplomuar në Universitetin “Gabriele d’Annunzio” në Informatikë Ekonomike për Biznesin (2012-2015). Master i Shkencave, në të njëjtin universitet, në Ekonomi Biznesi (2015-2017).
Kandidate PhD (nga 2019) në Departamentin e Ekonomisë, universiteti “Gabriele d’Annunzio”, në Statistikë, fokus mbi “Metodat e inteligjences artificiale per parashikimin e serive kohore”.
Eksperienca: Aktualisht, lektore në Departamentin e Ekonomisë, pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë” duke ofruar mësimdhënie në programet e studimit Bachelor. Eshtë njohëse e gjuhës shqipe, angleze dhe italiane.
Drejtimet e kërkimit: Statistikë, Inteligjencë Artificiale, Rrjeta neurale, Seritë kohore.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim