Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Msc. Lorena Saliaj

Edukimi: Diplomuar në Universitetin “Gabriele d’Annunzio” në Informatikë Ekonomike për Biznesin (2012-2015). Master i Shkencave, në të njëjtin universitet, në Ekonomi Biznesi (2015-2017).
Kandidate PhD (nga 2019) në Departamentin e Ekonomisë, universiteti “Gabriele d’Annunzio”, në Statistikë, fokus mbi “Metodat e inteligjences artificiale per parashikimin e serive kohore”.
Eksperienca: Aktualisht, lektore në Departamentin e Ekonomisë, pranë Universitetit “Mesdhetar i Shqipërisë” duke ofruar mësimdhënie në programet e studimit Bachelor. Eshtë njohëse e gjuhës shqipe, angleze dhe italiane.
Drejtimet e kërkimit: Statistikë, Inteligjencë Artificiale, Rrjeta neurale, Seritë kohore.

Vizitoni Website

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim