Home > Jeta sociale studentore > Leksionet e hapura

Leksion i hapur me profesor Moikom Zeqo

 

Sot në fakultetin SHJMN u zhvillua një leksion i hapur nga profesor Moikom Zeqo me temë  “Probleme aktuale të kulturës dhe politikës shqiptare”, ku u diskutua mbi vetëdijen e cunguar kombëtare për momentet që jetojmë; gjykimin mbi të vërtetën dhe përplasjen mes fakteve dhe opinioneve si dhe mbi sistemin kombëtar të arsimimit si instrument për rritjen e vetëdijes në tërësi.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim