Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Kinemaja Politike zhvendoset në Shkodër

Në vazhdim të ciklit të Kinemase Politike, për tematikën e zgjedhur për këtë vit, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë do të vazhdojë me një premiere të re të vënë në skenë nga Teatri Migjeni në Shkoder. Drama titullohet “Jugori” .Ftohen të gjithë studentët që të jenë të pranishëm me datë 20 dhejtor në Teatrin Migjeni në Shkoder për të qene pjesë e ketij diskutimi. Nisja do të behet në mënyrë të organizuar nga UMSH dhe kthimi pas përfundimit kthimi për Tiranë. Për cështje të organizimit, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj pranë studentes së angazhuar për Kinemanë Politike, Rovena Marku dhe pedagoges Zhanklina Xheraj. Veprimtaria është pjesë e organizimeve të UMSH.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

  • 35+

    Programe

  • 150+

    Profesorë

  • 3500+

    Studentë

  • 85%

    Punësim