Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2018

Kinemaja Politike zhvendoset në Shkodër

Në vazhdim të ciklit të Kinemase Politike, për tematikën e zgjedhur për këtë vit, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë do të vazhdojë me një premiere të re të vënë në skenë nga Teatri Migjeni në Shkoder. Drama titullohet “Jugori” .Ftohen të gjithë studentët që të jenë të pranishëm me datë 20 dhejtor në Teatrin Migjeni në Shkoder për të qene pjesë e ketij diskutimi. Nisja do të behet në mënyrë të organizuar nga UMSH dhe kthimi pas përfundimit kthimi për Tiranë. Për cështje të organizimit, ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj pranë studentes së angazhuar për Kinemanë Politike, Rovena Marku dhe pedagoges Zhanklina Xheraj. Veprimtaria është pjesë e organizimeve të UMSH.

 

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim