Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Studentët e Universitetit Mesdhetar dhurojnë gjak

 

 

 

Dhuro gjak, shpëto jetë. Jetë që luftojnë çdo ditë me nevojën për gjak. Jëtët e fëmijëve talasemikë që kanë nevojë pë pak minuta nga koha jonë.

‘Universiteti Mesdhetar’ u solidarizua me thirrjen e tyre. Me dëshirën e tyre më legjitime. Dëshirën për të jetuar.

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim