Home > Jeta sociale studentore > Aktivitete studentore

Këshilli studentor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, i dhuron një ditë ndryshe të vegjëlve në shtëpinë e fëmijes “Zyber Hallulli”.

Dhuro dashuri. Këshilli studentor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, së bashku me maturantët e gjimnazit “Ismail Qemali”,u dhuruan një ditë ndryshe të vegjëlve në shtëpinë e fëmijes “Zyber Hallulli”. Animatorë,lodra dhe përqafime në prag të festave për këta fëmijë të cilëve u mungon gjëja me e rëndësishme: Familja!

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës, etj.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Struktura e këtij fakulteti përfshin dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.

Disa numra
të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim